Artboard 1
Skiascope 2 – Göteborgs konstmuseum

Upp med rullgardinerna! är det första numret av två som behandlar konsten i Göteborg under perioden 1960–2000.

I det här numret av Skiascope behandlas inte enbart Göteborgskonstens utan också konstlivets historia utifrån olika infallsvinklar. Några nedslag är det göteborgska målarkärret, situationisternas konferens 1961, konstnärsgruppen Björnligans aktiviteter i det offentliga rummet, feministisk textilkonst och västsvenska dystopier. Vid sidan av arvet från Göteborgskolorismen fanns under perioden ett avantgarde med internationella kontakter och politiskt engagemang som satte avtryck i konsten.

Skiascope 2. Upp med rullgardinerna! Konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet
Göteborgs konstmuseums skriftserie
Redaktörer: Kristoffer Arvidsson, Jeff Werner
Författare: Kristoffer Arvidsson, Lena Boëthius, Sten Gromark, Jessica Sjöholm Skrubbe, Karolina Uggla, Jeff Werner, Håkan Wettre,
Grafisk form: Pascal Prošek
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2009
Mjukband, 382 sidor
ISBN 91-87968-65-7
SLUTSÅLD