Artboard 1
Samlingen. Göteborgs konstmuseum – Göteborgs konstmuseum

Samlingsboken framifrån, bakifrån och från ryggvy.

I en efterlängtad bok presenteras Göteborgs konstmuseums internationellt ansedda samling. Genom längre och kortare essäer ger den omfångsrika och rikt illustrerade boken möjlighet att lära känna en av Nordens främsta konstsamlingar på djupet.

Göteborgs konstmuseum har en framstående samling av nordisk konst kring sekelskiftet 1900, mycket tack vare den till museet testamenterade privatsamlingen av Göthilda och Pontus Fürstenberg. Museet har även en av de främsta samlingarna med nordiska kolorister, däribland Göteborgskoloristerna.

I samlingen återfinns verk från 1400-tal till nutid med tonvikt på holländskt och flamländskt 1600-tal, svenskt 1700-tal, romantik och akademiskt måleri från 1800-talet, fransk impressionism och internationell modernism. Den internationella samlingen innehåller verk av namnkunniga konstnärer som Rembrandt, Claude Monet, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Henry Moore och Louise Nevelson.

Göteborgs konstmuseum har alltid varit ett samtidsmuseum i den meningen att museet i huvudsak förvärvat det som i sin tid var den samtida konsten. Denna inriktning har vidmakthållits in i vår tid och museet har idag en stor samling nordisk samtidskonst som ges stort utrymme i boken. Boken finns även i en engelskspråkig version.

Samlingen. Göteborgs konstmuseum
Redaktörer: Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Anna Hyltze
Författare: Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Björn Fredlund, Anna Hyltze, Philippa Nanfeldt, Isabella Nilsson, Johan Sjöström
Grafisk form: Ola Ingvarsson
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014
Inbunden, 497 sidor, 337 bilder
ISBN 978-91-87968-83-9
Pris: 329 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.