Artboard 1
Kent Lindfors – Göteborgs konstmuseum

Kent Lindfors konstnärskap hör till ett av Sveriges rikaste under det sena 1900-talet och tidiga 2000-talet, där olika världar som Göteborgs hamn och medeltidens Spanien flätas samman. Snarare än att flytta sig från en motivkrets eller stil till en annan, fördjupas ett begränsat antal teman alltmedan uttrycket frigörs, från det tidiga 1970-talets asketiska realism till de genomlysta visionerna från senare decennier.

Forskningsledare Kristoffer Arvidsson har skrivit texten i katalogen till den retrospektiva utställningen Kent Lindfors. I sin essä klarlägger Arvidsson konstnärens biografi och de olika faser och teman som konstnärskapet omfattar, men presenterar också tolkningar av ett antal bilder från varje skede av konstnärskapet. Den rikt illustrerade utställningskatalogen innehåller även anteckningar av Kent Lindfors.

Utställningskatalog för Kent Lindfors
Redaktör: Per Dahlström
Författare: Kristoffer Arvidsson, Isabella Nilsson
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2016
Mjukband, 84 sidor
ISBN: 978-91-87968-97-6
Format 175 x 250 mm
Pris: 125 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.