Artboard 1
Julia Peirone – Girls, Girls, Girls – Göteborgs konstmuseum

Julia Peirone (f 1973) har sedan debuten kring millennieskiftet utforskat identitet och fotografisk bild, ofta med fokus på unga kvinnor i serier som speglar barndomens och vuxenblivandets sidor kring sårbarhet, skam och sexualitet. Centrala frågor i konstnärskapet är vad en fotografisk bild kan vara och vad den kan göra, vad som utgör dess styrkor och begränsningar. Framför allt intresserar sig Julia Peirone för hur verkligheten existerar genom bilden och hur vi möter oss själva i den.

I utställningskatalogen presenteras konstnärskapet i kronologisk ordning och är rikt illustrerad med verk från utställningen.

Utställningskatalog för Julia Peirone – Girls, Girls, Girls

Författare: Johan Sjöström, Cyril Hellman och Niclas Östlind
Redaktör: Johan Sjöström
Grafisk form: Linnaea Silfvergrip
Språk: Svenska, engelska
Förlaget Göteborgs konstmuseum
Mjukband: Mjukband
ISBN: 9789187968983
Pris: 245 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation