Artboard 1
Stenastiftelsen – Årsbok 2022 – Göteborgs konstmuseum

Stenastiftelsen är en viktig aktör i västsvenskt kulturliv som ger en unik chans till nyproduktion och synlighet för konstnärer. I år erhåller sex kulturutövare 300 000 kr vardera som syftar till att stimulera vidareutveckling. Sedan 1996 har stiftelsen delat ut 161 utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med bland annat konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika forsknings- och kulturprojekt. På Göteborgs konstmuseum visas 3 december 2022–12 februari 2023 en utställning med konstnärerna Eric Magassa och Jelizaveta Suska, mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium 2022 inom bild och form.

Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog där samtliga stipendiater presenteras utifrån personliga möten som ger en unik inblick i respektive konstnärskap.

Stenastiftelsen – Årsbok 2022

Författare: Sara Michaëlsson
Redaktör: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Fotograf: Peter Claesson med flera
Grafisk form: Jonatan Sahlin
Språk: Svenska
Mjukband
Format: 189 sidor
ISBN: 978-91-986555-2-0
Pris: 100 kr

Köp ditt exemplar i museibutiken eller se beställningsinformation