Artboard 1
Stenastiftelsen – Årsbok 2023 – Göteborgs konstmuseum

Stenastiftelsen är en viktig aktör i västsvenskt kulturliv som ger en unik chans till nyproduktion och synlighet för konstnärer. I år erhåller sex kulturutövare 300 000 kr vardera som syftar till att stimulera vidareutveckling. Sedan 1996 har stiftelsen delat ut 167 utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med bland annat konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika forsknings- och kulturprojekt.

Den 2 december 2023-3 mars 2024 visas en utställning med konstnärerna Camilla Boström och Olof Marsja, två av 2023 års mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium.

Till utställningen produceras en rikt illustrerad årsbok där samtliga stipendiater presenteras utifrån personliga möten som ger en unik inblick i respektive konstnärskap.

Stenastiftelsen – Årsbok 2023

Författare: Sara Michaëlsson
Redaktör: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Fotograf: Peter Claesson med flera
Grafisk form: Jonatan Sahlin
Språk: Svenska
Mjukband
Format: 189 sidor
ISBN: 978-91-986555-3-7
Pris: 100 kr

Köp ditt exemplar i museibutiken eller se beställningsinformation.