Artboard 1
Nastja Säde Rönkkö – Göteborgs konstmuseum

For Those Yet to Be
Till ljudet av vågor, vandrar en person in i bild och lyfter upp en pappskylt med ett budskap: strålning som du inte kommer undan. Konstnären har besökt 27 platser på jorden som på olika sätt har utsatts för miljöförstörelse. Platser som Fukushima i Japan och Alberta i Canada, används i verket som exempel på människans skadliga agerande och de klimatproblem vi ställs inför. Att hålla upp skyltar med en text på är en gest med starka kopplingar till offentliga protester. Det är också en symbol för att göra sin röst hörd. Här syns dock inte en energisk och högljudd folkmassa, utan en stillsam individ. Sekvenserna blir också meddelanden till framtida generationer, vittnesmål om vad vi har gjort och vad vi lämnar efter oss.

NASTJA SÄDE RÖNNKÖ
Finland, f. 1985
For Those Yet to Be
2016-2018
70:25 min
GKM 2021-14


For Those Yet to Be

Accompanied by the sound of waves, a person walks into view, holding a cardboard sign with the message: radioactivity you cannot escape. The artist has visited 27 places on earth that have been subjected to different forms of environmental pollution. In the work, sites like Fukushima in Japan and Alberta in Canada serve as examples of humanity’s destructive actions and the climate challenges we now face. Holding a sign is a gesture that is strongly associated with protests in the public space. It is also a symbol of making one’s voice heard. Here, however, we see a placid individual, rather than an energetic and raucous crowd of people. The film sequences also become messages to future generations, testimonies to what we have done and what we leave behind.

NASTJA SÄDE RÖNNKÖ
Finland, b. 1985
For Those Yet to Be
2016-2018
70:25 min
GKM 2021-14