Artboard 1
Magnus Wallin – Göteborgs konstmuseum

Magnus Wallin – Elements, 2011

Plötsligt och direkt hamnar betraktaren mitt i en skelettdans bland molnen. Döden är ett tema som under lång tid har funnits både inom konsten och populärkulturen. Den både skrämmer och fascinerar oss på samma gång, i allt från 1400-talets grafiska blad till dagens filmer och tv-serier. Skeletten i verket påminner även om anatomiska modeller, sedan länge ett verktyg för både konst- och medicinstudenter. Med kroppsdelar som flyger runt och byts ut dras paralleller till samtidens utseendefixering och människans jakt på perfektion. Samtidigt kan Elements också ses som en revolt mot kontroll, där verket visar ett tillstånd av extas och utan regler.