Artboard 1
Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans – Göteborgs konstmuseum

Le Rond Universel
En lysmask sitter framför en mikrofon och funderar över livet, i sällskap av en fladdermus.
Frågor om människans existens formuleras ur ett barns perspektiv. Tankar om stjärnor och galaxer vävs ihop med idéer om träd och insekter. Rummet är fyllt av diverse objekt: snäckor, flaskor, böcker och en kristallkula. Här visas en verklighet där vetenskap och mystik är sammanflätade med varandra. Livet framställs som en ständigt pågående upptäcktsfärd. Att ställa frågor är lika viktigt som att finna svar. Le Rond Universel påminner oss om att det finns olika sätt att förstå världen på och vikten av att aldrig sluta vara nyfiken.

LISA JEANNIN OCH ROLF SCHUURMANS
Sverige, Nederländerna, f. 1972 och 1972
Le Rond Universel
2012
09:32 min
GKM 2013-139

 

Le Rond Universel
A glow worm sits in front of a microphone, pondering over life in the company of a bat. Questions about humanity’s existence are posed from a child’s point of view. Thoughts about stars and galaxies are mingled with ideas about trees and insects. The room is full of different objects: shells, bottles, books and a crystal ball. Here, a reality is shown in which science and mysticism are intermixed. Life is portrayed as a never-ending voyage of discovery. To ask questions is just as important as finding answers. Le Rond Universel reminds us that there are different ways of understanding the world and the importance of always being curious.

LISA JEANNIN OCH ROLF SCHUURMANS
Sweden, The Netherlands. b. 1972 and 1972
Le Rond Universel
2012
09:32 min
GKM 2013-139