Artboard 1
Konsten ska blomstra! – Göteborgs konstmuseum

Stenastiftelsen bedriver en närmast unik filantropisk verksamhet med fokus på främjande av forskning, kultur och humaniora i Västsverige. Madeleine Olsson Eriksson är sedan länge ordförande i stiftelsen och drömmer om ett bättre samhälle med ett blomstrande kulturliv.

Stenastiftelsen har sedan 1996 bidragit till forskningsprojekt och stöd inom kulturområdet I Göteborg och Västsverige. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bildades på skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag och har under dessa år givit stöd och donationer på över 580 miljoner kronor till projekt inom forskning och utveckling samt alla former av kultur.

– Det ska vara möjligt att verka som kulturutövare i Göteborg och Västsverige. I Stockholm och Berlin finns en infrastruktur för det, vilket är något som jag upplever saknas i Göteborg. Det gör Stenastiftelsens projektstöd och kulturstipendier viktiga på vår sida av landet, säger Madeleine Olsson Eriksson.

Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen. Foto Tommy Holl.

 

Årligen utser Stenastiftelsen tre till sex kulturstipendiater som representerar en rad konstområden – bildkonst, musik, dans, konsthantverk, skulptur, litteratur och cirkuskonst för att bara nämna några. Sedan starten 1996 har 158 personer fått kulturstipendiet och fått möjligheten att utveckla sitt konstnärskap.

– Vi vill tända en gnista som förhoppningsvis leder vidare i karriären. Ambitionen är att hitta talanger och stora konstnärskap i vardande och ge dem möjlighet till förkovring och utveckling. Om man tittar tillbaka på de tidigare stipendiaterna så får man en mångfacetterad bild av olika kulturutövare och många av dem är nu framträdande inom sina discipliner, fortsätter Madeleine.

Årlig stipendiatutställning och stöd till forskning

Göteborgs konstmuseum har sedan över tjugo år ett etablerat samarbete med Stenastiftelsen där stipendiaterna inom konstområdet visas i en utställning varje år.

– Det ger stipendiaterna en möjlighet att möta en stor publik och får samtidigt arbeta tillsammans med museets olika kompetenser inom allt från kuratering och konservering till teknik och ljussättning.

Stenastiftelsen har också givit generösa bidrag till olika satsningar på Göteborgs konstmuseum under åren, från den stora Frida Kahlo och Diego Rivera-utställningen till den konstvetenskapliga forskning som bedrivs på museet.

– Vi tog initiativet till att skapa en forskningstjänst på Göteborgs konstmuseum. Det fanns ingen forskningsavdelning på Konstmuseet då, men vi initierade det. Det var jag, Gunnar Bjursell, professor i genetik och som forskat på det som kallas kulturmedicin, och Lena Johannesson, professor i Konstvetenskap, som inspirerades av Nationalmuseums arbete med konstvetenskaplig forskning på museet. Jag är väldigt glad att museet senare lyckades arbeta in en tjänst som forskningsledare i organisationen och vad jag ser bär det mycket frukt för museets verksamhet, berättar Madeleine.

– Vi stöttade även den pedagogiska verksamheten under Tove Jansson-utställningen med ett projekt som kallades Mumin-matte för yngre barn och inte minst den stora jubileumsutställningen för ett par år sedan om den nysakliga konstriktningen – Brännpunkt Europa, som blev en av det årets mest uppmärksammade utställningar i landet. Och det är vår hela ambition med att stödja olika projekt – att museet når ut med sin verksamhet och att kulturlivet kan blomstra!

Cajsa von Zeipels roterande skulptur Seconds in Extacy är ett av Madeleine Olsson Erikssons favoritverk på Göteborgs konstmuseum.

 

Göteborgs konstmuseum förbereder nu för en stor om- och tillbyggnad med större utrymmen och bättre lösningar för den publika verksamheten. Det innebär att museet kommer att vara stängt under flera år.

– Min förhoppning med det nya museet är att det skapas en långsiktigt hållbar miljö där museet kan visa spännande konst och inte minst låna in fina verk från andra museer och samlare. Men det kräver en bra, fysisk miljö när det kommer till ventilation och temperatur. Vi har haft så fina utställningar på museet och jag hoppas att det kan fortsätta så, med vackra och intressanta inlånade verk som kan visas upp för göteborgarna. Sedan hoppas jag att det skapas bra förutsättningar för den pedagogiska verksamheten – det är ett måste för ett modernt museum.