Artboard 1
Jeannette Ehlers – Göteborgs konstmuseum

Jeannette Ehlers – Whip it Good (KAS)

Piskan slår hårt mot den vita duken och kolen den är doppad i lämnar tydliga märken. Platsen där scenen utspelar sig är Vestindisk Pakhus i Köpenhamn. Byggnaden har ett förflutet som lager för rom, socker och kaffe som förr importerades från Västindien. Relationen mellan piskandet och platsens historia skapar en koppling till slaveriet. Ljudet då piskan landar på duken blir ett uttryck för kolonialismens brutala metoder. Idag är byggnaden ett museum som bl.a. visar gipsavgjutningar av skulpturer. Bland de vita konstverken, blir Ehlers egen kropp en viktig påminnelse om att den västerländska konsthistorien också är byggd på ett ideal där den vita kulturen anses vara överlägsen.