Artboard 1
Gränslöst – Göteborgs konstmuseum

Gränslöst
1700-tal speglat i nuet 
4 maj – 13 november 2016

I utställningen Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet visades 1700-talskonst tillsammans med nutida konst, konsthantverk, mode, design och populärkultur. Visuella uttryck från olika tider och genrer fick brytas mot varandra, skapa friktion och ge nya perspektiv på såväl 1700-talets konst som på vår egen tid. Titeln ”Gränslöst” syftar på hur 1700-talet i vissa avseenden uppfattas som gränslöst utifrån vår nutida horisont. I utställningen uppmärksammades det gränslösa och gränsöverskridande utifrån tre teman: föreställningar om kön, människans förhållande till naturen och västerlandets syn på Kina. Gemensamt för dessa teman är att de rör områden där normer och värderingar är under omförhandling.

Många av de normer som etablerades under 1800-talet och som levt vidare långt in på 1900-talet, formades i slutet av 1700-talet. Det gäller exempelvis föreställningar kring kön och hur könsidentitet uttrycks i mode och porträtt, men även konstnärsrollen och konstverkets gränser. På 1700-talet omförhandlades också synen på människans relation till naturen och västerlandets förhållande till Kina. Idag överskrids många av dessa gränser på nytt. Normer kring kön och sexualitet ifrågasätts, konstnärsrollen utvidgas, globalisering utmanar den nationella identiteten och klimathot har på nytt förändrat vår relation till naturen. Detta gör en jämförelse mellan dessa tidsperioder extra intressant.

Vivianne Westwoods spektakulära modedräkt Chaos Point visades bredvid den engelska 1700-talskonsnären Thomas Gainsboroughs societetsporträtt. Glaskonstnären Åsa Jungnelius installationer presenterades i ett möte med François Bouchers rokokomåleri, och  Alexander Talléns nutida figuriner intill 1700-talskonstnären Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun iscensatta kvinnoporträtt.

Med dessa möten mellan visuella uttryck från olika tider och genrer, gavs till nya sätt att se och tänka kring historia, kultur, normer och kön. Vad kan vi lära oss om den tid vi lever i idag och de normer som omger oss, genom att se tillbaka på 1700-talet och de värderingar som växte fram då?

Utställningen baserades på ett forskningssamarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Göteborgs universitet. Resultaten av forskningsprojektet presenteras förutom i utställningen även i ett nummer av Skiascope, Göteborgs konstmuseums skriftserie, som fungerade som katalog till utställningen.