Artboard 1
Ivar Arosenius – Göteborgs konstmuseum

Den egensinnige och nyskapande konstnären Ivar Arosenius (1878–1909) har fått en helt egen webbplats. Konstverk, texter och andra dokument har samlats i en sökbar katalog som ger helt nya möjligheter att upptäcka Arosenius liv och verk.

Ivar Arosenius alltför tidiga död 1909 har färgat läsningen av konstnärskapet, hans konst har ofta tolkats ur ett biografiskt perspektiv. Flera utställningar och studier har upprepat samma bild av konstnärens liv och verk, och utgått från samma uppsättning av hans mest kända konstverk som till större delen återfinns i Göteborgs konstmuseums och Nationalmuseums samlingar.

Tack vare ett omfattande projekt kan nu bilden av konstnären förändras. Göteborgs konstmuseum har medverkat i projektet Hur frammanas konstnären ur arkiven? Exemplet Arosenius, som syftar till att digitalisera och tillgängliggöra material av och om Arosenius från olika museer och arkiv på en gemensam plattform på nätet. Konstpubliken och forskare får för första gången samlad tillgång till mer material om Arosenius liv och verk genom brev, fotografier, dagböcker, anteckningar och skisser, som bland annat finns i Göteborgs universitetsbibliotek. Konstverk och brev från museisamlingar och arkiv från hela landet inkluderas tillsammans med en stor mängd verk i privat ägo, vilket också vidgar och fördjupar bilden av konstnärskapet. Här finns också digitala rekonstruktioner av Arosenius hem i Älvängen där vi kommer riktigt nära den miljö där de sena verken skapades.

Webbplatsen ger möjligheter att upptäcka hela Arosenius verk, förstå konstnären på nya sätt och samtidigt omvärdera etablerade uppfattningar om konstnärskapet. Materialet i Aroseniusprojektet finns att ta del av här.

Göteborgs konstmuseum äger 391 verk av konstnären i olika tekniker som tempera, olja, akvarell och teckning, 717 om man räknar in teckningar i skissböcker. Förutom enskilda verk har 11 sådana skissböcker digitaliserats och pigmentanalyser har utförts för att få en djupare förståelse för konstnärens teknik. Upptäck Göteborgs konstmuseums verk av Arosenius genom funktionen Sök i samlingen.

Projektet, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien, har letts av professor Mats Malm vid Göteborgs universitet. Forskningsledare Kristoffer Arvidsson har ansvarat för Göteborgs konstmuseums insats i projektet, vilken bestått av forskning, fotografering, registrering och konservering. Forskare Cornelia Cederleüf har utfört grundforskning kring museets verk av Arosenius och lagt in en kortare beskrivning av verk, grunduppgifter, utställningshistorik och litteraturreferenser i museets databas, motsvarande en resonerande katalog. Därutöver har föremålsregistrator Kalle Väljemark, konservator Mariateresa Pullano och fotograf Hossein Sehatlou medverkat inom projektet utifrån sina expertområden.

Toppbild: Ivar Arosenius, Självporträtt med höns och grisar, (detalj), Göteborgs konstmuseum.