Artboard 1
Skiascope 8 – Göteborgs konstmuseum

Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet

Vad har Alexander Roslins societetsporträtt och Tobias Bernstrups fotografiska själviscensättningar i lack och pumps gemensamt? I nummer 8 av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope undersöks förbindelser mellan visuella uttryck från 1700-tal och nutid. Forskningsprojektet ligger till grund för utställningen Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet vid Göteborgs konstmuseum där utmanande möten mellan konstformer och epoker står i fokus.

I fem tematiska studier undersöks relationen mellan 1700-talet och vår egen tid med fokus på gränsers etablering och överskridande. En rad gränser som kom att prägla det borgerliga samhället under 1800-talet, drogs upp i slutet av 1700-talet. Det gäller exempelvis nya normer kring kön och hur könsidentitet uttrycks i mode och porträtt. Även konstnärsrollen och konstverkets gränser, människans relation till naturen och västerlandets förhållande till Kina omförhandlades. Inte minst på det konstnärliga området kommer denna gränslöshet, begynnande gränsdragning eller nya förståelse av gränser till uttryck. Idag omförhandlas dessa gränser på nytt, vilket gör det produktivt att ställa nutida uttryck i relation till 1700-talet.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Göteborgs universitet. Skiascope 8 ges ut med stöd från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, Estrid Ericsson-stiftelsen, Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Åke Wibergs Stiftelse.

Här kan du läsa mer om och beställa publikationen Skiascope 8. Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet

 

Här kan du ladda ner Skiascope 8 som pdf
downloadpdf
Skiascope 8 Göteborgs konstmuseums skriftserie