Artboard 1
Göteborgs konstmuseums Årstryck – Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseums årstryck utgör en forskningsunderstödjande dokumentation av museets verksamhet. I årstrycket redovisas bland annat utställningar, omhängningar, ut- och inlån, pedagogiska aktiviteter, publikationer och forskning. Samtliga nyförvärv till samlingen presenteras med bild.

2009 återupptog Göteborgs konstmuseum en sedan länge vilande tradition med tryckta årsrapporter. Fram till 1955 gavs årliga tryckta rapporter om museets verksamhet ut, med detaljerade uppgifter om inköp, utställningar med mera. 1967 publicerades den sista rapporten, som sammanfattade perioden 1956–1966. Därefter har kortare rapporter, främst innehållande statistik om ekonomi och publik, lämnats till Kulturförvaltningen. Genom besparingar och nya direktiv prioriterades dokumentation genom årstryck bort med en allvarlig minnesförlust som följd. Tack vare inrättandet av en forskningsavdelning 2008 kunde årstrycket återinföras.

Ett av forskningsavdelningens uppdrag är att förstärka museets kollektiva minne och årstrycket är ett sätt att göra detta på. Bristen på dokumentation av museets arbete under perioden efter 1966 står i bjärt kontrast till den gedigna dokumentation från museets tidigare år. Avsaknaden av dokumentation innebär att tidigare erfarenheter inte kan tas till vara vid genomförandet av nya projekt. Materialiserade erfarenheter underlättar det framtida arbetet på olika områden inom museet. Systematisk dokumentation gör det också möjligt att i efterhand avläsa hur verksamheten förändrats. Årstrycket blir därför ett viktigt material för såväl museets egna som externa forskare och bidrar till att synliggöra museets verksamhet.

Läs mer om och ladda ner Göteborgs konstmuseums Årstryck längst ner på den här sidan