Artboard 1
Eva Koch – Göteborgs konstmuseum

Evergreen
Genom en varsam panorering presenteras betraktaren för ett vackert och levande landskap. Havets brus, fågelsång, några hus i en grönskande miljö. Men här finns också en grupp barn som kastar sten och ett barn som verkar springa ifrån gruppen. Den hänförande ytan verkar dölja en mörkare och allvarligare sida. Evergreen kretsar kring teman som grupptryck och utsatthet. Scenen upprepar sig i en loop och påminner i formen om ett minne, där endast fragment är tillgängliga. Verket refererar även till landskapsmåleri och en tradition av idylliska naturskildringar, som länge har präglat konsthistorien.

EVA KOCH
Danmark, f. 1953
Evergreen
2006
Gåva av Föreningen Konstmuseets vänner i Göteborg 2007
Vd 1-2006

 

Evergreen
A carefully panning camera presents the viewer with a beautiful, vibrant landscape. The roar of the ocean, birdsong, a few houses in verdant surroundings. But here there is also a group of children throwing stones, and a child who seems to run away from the group. The seductive surface appears to conceal a darker and more sombre side. Evergreen is concerned with themes like peer pressure and vulnerability. The scene repeats itself in a loop and its form calls to mind a memory, in which only fragments are accessible. The work also references landscape painting and the tradition of idyllic nature scenes that has characterized art history for a long time.

EVA KOCH
Danmark/Denmark, b. 1953
Evergreen
2006
Gift of the Association of Friends of the Gothenburg Museum of Art, 2007
Vd 1-2006