Artboard 1
Ett arkiv där nya berättelser uppstår – Göteborgs konstmuseum

Vad händer när vår gemensamma uppfattning av verkligheten ifrågasätts? Att se vardagliga föremål användas i andra sammanhang öppnar upp för nya tankar och bryter invanda mönster. Konstnären Michael Johanssons installationer undersöker och arrangerar vanliga objekt och låter nya berättelser uppstå.

Har du någon gång byggt en borg av soffkuddar eller staplat ved i prydliga travar? Michael Johansson är en konstnär som tar pusslandet av föremål till nya nivåer. Ofta arbetar han med tematiska material, sorterade efter användningsområde eller färger. Han är noga med att inte lämna det minsta glapp, och det kan nästan tyckas som att föremålen är gjorda för att staplas i just hans formationer. Konstverket Archive på Göteborgs konstmuseum är skapat av föremål från museets kontor och arkiv, sådant som blivit över under årens gång. Det är ett konstverk som påminner om tingens flyktiga tillstånd, och ett dokument av arbetet som pågått här sedan öppningen 1925.

Michael Johanssons installationer kännetecknas av en lekfullhet och en stor portion humor. Genom att ordna, kategorisera och pussla ihop befintliga, vardagliga föremål undersöker han och definierar ett utrymmes gränser och möjligheter. Verken har ofta ett poetiskt anslag, förbundet med de enskilda objektens olika betydelser och ursprung men också med de nya berättelser som skapas i skarvarna.

Platsspecifikt verk

Som ett led i Göteborgs konstmuseums ambition att arbeta aktivt med samlingen har samtida konstnärer getts tillfälle att kommentera och komplettera de fasta utställningarna. Under 2014 deltog konstnärerna Michael Johansson och Sofia Änghede i utställningsserien I dialog med samlingarna. Genom Västra Götalandsregionens residensprogram (AiR – Artist in Residence) gavs möjlighet till fördjupning och platsspecifikt arbete för Michael Johansson som sedan förvärvades av Göteborgs konstmuseum efter utställningsprojektet och ingår i museets samling.

Michael Johansson (f 1975) är för närvarande baserad i både Malmö och Berlin, Tyskland. Efter studier vid Trondheim Academy of Fine Arts (BFA) och Konsthögskolan i Malmö (MFA) har han sedan 2005 haft en växande internationell karriär med flera utställningar och offentliga uppdrag

Michael Johanssons verk Archive visas i Västra trapphallen på fjärde våning i museet. Nedan finns en film om skapandet av verket som är producerad av Förvaltningen för kulturutvecklingen i Västra Götalandsregionen. Läs mer om Michael Johansson här.

Michael Johansson, Archive, 2014