Artboard 1
Erik Bünger – Göteborgs konstmuseum

Gospels
I korta klipp framträder kända skådespelare och musiker som berättar om sin beundran för Honom. Klippen är tagna ur olika intervjuer och följer efter varandra. De skapar en ändlös hyllningskör. Gospels illustrerar myten om det manliga geniet – ett ideal som har präglat den västerländska konsthistorien. Med ett visuellt språk som tydligt associerar till tv och populärkultur uppmärksammar verket också vår tids idolkult, där kändisarnas liv ofta blir ett ideal att eftersträva. Efter ett tag låter hyllningarna väldigt lika varandra och alla dessa individer verkar säga en och samma sak. Kommentarer som till en början framstår som personliga, visar sig vara formade av en etablerad tradition.

ERIK BÜNGER
f. 1976
Gospels
2004
11:09 min
GKM 2014-68

 

Gospels
In short film clips, famous actors and musicians appear, all expressing their admiration of Him. The clips originate from various interviews and follow one upon another, creating a never-ending chorus of praise. Gospels illustrates the myth of the male genius – an ideal that has shaped Western art history. With a visual style that clearly references television and popular culture, the work also highlights the present era’s idols, celebrities whose lives often become ideals to emulate. After a while, the expressions of admiration all start to sound the same, and all these individuals seem to be saying the same thing. Comments that at first appear personal in nature prove to be derived from an established tradition.

ERIK BÜNGER
b. 1976
Gospels
2004
11:09 min
GKM 2014-68