Artboard 1
Eric Magassa och Jelizaveta Suska. Stenastiftelsens kulturstipendium 2022 – Göteborgs konstmuseum

3 december 2022–12 februari 2023

Färgrika kollage som öppnar dörrar till minnen och städer möter bärbara glaciärer i mörka koncentrerade rum. Stenastiftelsen och Göteborgs konstmuseum avslutade utställningsåret 2022 med att uppmärksamma två särpräglade konstnärskap med stark internationell förankring.

På Göteborgs konstmuseum visades en utställning med konstnärerna Eric Magassa och Jelizaveta Suska, mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium 2022 inom bild och form.

Eric Magassa (f 1972) är en Göteborgsbaserad mångdisciplinär konstnär utbildad i London och New York. Han arbetar huvudsakligen med kollage, fotografi, installationer och musik. I sina verk undersöker han teman som utanförskap, identitet och historieskrivning. Magassa finns representerad på Göteborgs konstmuseum och Moderna Museet. Han deltar regelbundet i utställningar i Sverige och internationellt.

Jelizaveta Suska (f 1989 i Lettland) utbildades i Japan, Tyskland och på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK). Hon arbetar med smycken, ett slags bärbara skulpturer som påminner om geologiska fynd, fragment av glaciärer eller landskap i miniatyr. Metoden baseras ett experimentellt utforskande av material, bl a titan, guld och krossad marmor. Jelizaveta Suska bor och arbetar i Göteborg. Hon finns representerad på Nationalmuseum och i internationella samlingar och har återkommande utställningar i Sverige och utlandet.

Stenastiftelsen är en viktig aktör i västsvenskt kulturliv som ger en unik chans till nyproduktion och synlighet för konstnärer. I år erhåller sex kulturutövare 300 000 kr vardera som syftar till att stimulera vidareutveckling. Sedan 1996 har stiftelsen delat ut 161 utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med bland annat konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika forsknings- och kulturprojekt.

Stipendiemotiveringarna lyder:

Konstnären Eric Magassa
Eric Magassa utforskar avstånd, platser och röster i sitt konstnärliga arbete. Ofta intresserar han sig för människans sätt att vara i moderniteten och att äga sin historia. Förlust av identitet, språk och kultur, liksom erfarenheter av urbanitet och exil blir raster att tolka verkligheten genom.

Med vibrerande kollage, målningar, fotografier och skulpturer bjuds betraktaren in till Eric Magassas universum, som kombinerar lekfull abstraktion med reflektioner över rumsliga förutsättningar och noggranna kartläggningar av material, geografi och minne.

För ett konstnärskap som med vemod och eufori visar på bildens färdvägar och dess musikaliska dimensioner tilldelas Eric Magassa stipendium för 2022 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Konstnären Jelizaveta Suska
Jelizaveta Suska använder sten, plastmaterial, guld och bärnsten till att forma suggestiva smycken. I objekt som kan leda tankarna till meteoriter eller arkeologiska fynd omsluter matta, skrovliga ytor minnen och hemligheter.

Anspråkslösa till formatet överraskar smyckena genom sitt sätt att skapa dramatiska bilder och associationer. En sällsam, utåtriktad spänning uppstår i de hårt koncentrerade verken. Likt en modern alkemist lockar konstnären fram något värdefullt och fantastiskt ur oväntade materialkombinationer.

För ett konstnärskap som med poetiska perspektivförskjutningar låter oss se det stora i det lilla tilldelas Jelizaveta Suska stipendium för 2022 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Katalog
I anslutning till utställningen producerades även en omfångsrik katalog med längre personliga intervjuer och ett rikt bildmaterial för årets samtliga kulturstipendiater.

Läs mer om katalogen
Bläddra online

Samtliga mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium 2022:
Dansaren och koreografen Zerjon Abebe
Sångerskan Kerstin Avemo
Skådespelaren Gizem Kling Erdogan
Översättaren Helena Hansson
Konstnären Eric Magassa
Konstnären Jelizaveta Suska

Toppbild: Eric Magassa, The Lost Series, Sao Paulo, 2019.
Bild på föregående sida: Jelizaveta Suska, smycke i blandmaterial, 2022. Foto: Peter Claesson.