Artboard 1
Du är – Göteborgs konstmuseum

14 september–17 november 2019

Hur kan vi i en tid av politisk utmattning förhandla om makt utanför etablerade strukturer? Vem är en del av samhället och på vilka villkor? Utställningen Du är  formulerar en motkraft mot oviljan att lyssna.

Utställningen Du är tar avstamp i dagens allt mer uppskruvade, politiska tonläge och bristen på lyssnande. Många av verken i utställningen kretsar kring att bli sedd och tilltalad, att bli till genom möten med andra. ”Du är …” blir en laddad fras och ett fragment av mening, kanske början på en kärleksdikt eller inledningen till en förolämpning.

I utställningen medverkade åtta konstnärer i olika generationer, från många delar av världen. På fundamentalt självständiga vis arbetar de med frågor kring ensamhet, gemenskap och kollaps. I en tid av monumentala överdrifter och polariserad indignation försöker istället dessa konstnärer förstå/visa på villkoren för det djupt mänskliga genom vittnesmål, berättelser, språk och dröm.

I Meira Ahmemulics kortfilm Ett språk måste vinna synliggörs förhållanden mellan språk, fördomar och svenskhet. Vi tar också del av Halil Altinderes berättelse om Muhammed Faris – Syriens första och hittills enda astronaut, en gång Assadregimens nationalhjälte, idag regeringsmotståndare och flykting. Hos fotografen Liza Ambrossio och performancekonstnären Naufus Ramírez-Figueroa blandas dröm och spiritism med politisk aktivism, medan Martina Müntzing målar den oskrivna historien. Vanessa Baird gestaltar relationer och familjeband bortom schabloner. I Apichatpong Weerasethakuls videoverk undersöks exilen när det förflutna och nuet möts på ett övergivet hotell och Ahmet Öğüt visar i sina politiska skulpturer på glappet mellan individ och samhälle, men också vikten av medskapande och dialog.

Göteborgs konstmuseum vill förändra det sätt vi ser på och upplever konst genom att lyfta fram verk och konstnärer ur andra perspektiv än de förväntade. I ett delaktighetsprojekt kopplat till Du är ställer museet frågan vad som skulle hända om de som står för tolkning och förklaring istället är inbjudna röster. Åtta personer har bjudits in att tolka verken utifrån sina erfarenheter – bland dem en byggarbetare, en person som förlorat en förälder, en tween och en häxa.

Medverkande konstnärer:
Meira Ahmemulic (f 1975, Sverige)
Halil Altindere (f 1971, Turkiet)
Liza Ambrossio (f 1993, Mexico)
Vanessa Baird (f 1963, Norge)
Martina Müntzing (f 1968, Sverige)
Naufus Ramírez-Figueroa (f 1978, Guatemala)
Apichatpong Weerasethakul (f 1979, Thailand)
Ahmet Öğüt (f 1981, Turkiet)

Utställningen producerades av Göteborgs konstmuseum.

Toppbild: Installationsbild, Stenahallen. Foto: Hossein Sehatlou.