Artboard 1
Det framtida konstmuseet – Göteborgs konstmuseum

Konstmuseets ombyggnation och kommande ”nyöppning” är århundradets konsthändelse i Göteborg. Det framtida museet blir en plats för stora konstupplevelser där du som besökare kan reflektera och fördjupa dig i konsten. Det nya museet blir också ett stort bidrag, inte bara till Göteborg, utan till hela regionens stadsutveckling och besöksnäring.

Stora konstupplevelser

Göteborgs konstmuseum är ett av norra Europas främsta museer för bildkonst som bjuder på unika upplevelser.

Här samsas mästare som Picasso, van Gogh, Monet och Rembrandt med nordiska storheter som Carl Larsson och Sigrid Hjertén, bredvid svensk och internationell samtidskonst som ges helt nya förutsättningar i det om- och tillbyggda museet.

En dynamisk mötesplats

Det nya konstmuseet blir en plats för möten, samtal och interaktion.

Museet kommer erbjuda nya ytor för utställningar, aktiviteter, hörsal, skapande verkstad samt butik. Med flexibla ytor för olika upplevelser kommer det nya museet vara en social mötesplats för en bred besökarskara- från göteborgare till internationella turister.

Nya rum för kunskap

Göteborgs konstmuseum arbetar för ett lustfyllt och livslångt lärande där alla människor kan känna sig inkluderade och ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper.

Det nya museet ger plats för reflektion och fördjupning där forskningen är integrerad i verksamheten. Med en internationellt uppmärksammad samling öppnar det nya museet för nya samarbeten lokalt och globalt med fokus på kunskapsspridning.

Nav för levande kulturliv

Göteborgs konstmuseum lockar årligen en kvarts miljon besökare, samarbeta för ett levande kulturliv och är en viktig motor för staden Göteborg och dess utveckling.

Den unika byggnaden med en av Nordens mest kända fasader är i sig värt ett besök. Det nya konstmuseet kommer med bättre förutsättningar för utställningar och aktiviteter vara en nyckelspelare för att bidra till en mer attraktiv region med ett levande kulturliv, spännande stadsutveckling och satsningar på turism- och besöksnäring.