Artboard 1
Den närmaste kretsen – Göteborgarna och de norska Matisse-eleverna – Göteborgs konstmuseum

Vänskapen med Charlotte Mannheimer var ett viktigt stöd för Birger Simonsson och konstnärsgruppen ”Göteborgarna” på västkusten. Konstnärsgruppen med övriga medlemmar som Gösta Sandels och Sigfrid Ullman, hade nära band till flera av de norska Matisse-eleverna såsom Jean Heiberg, Henrik Sørensen och Axel Revold. Birger Simonsson var under några år i slutet av 1910-talet bland annat föreståndare på konstskolan Valand och betydelsefull på Göteborgs konstscen. Simonsson var nära vän med Sørensen och det var delvis tack vare deras kontakt som konstscenen i Göteborg knöts till det norska konstlivet.

Många utställningar med norska konstnärer visades i Göteborg och museichefen för Göteborgs konstmuseum Axel Romdahl beskrev hur Henrik Sørensen ”verkade som en katalysator inom Göteborgs konstliv”. Sørensen hade gjort en omdebatterad debut på den svenska konstscenen när han visade verket Varieté-artist i Stockholm 1911 och deltog flitigt i utställningar i Göteborg. Han förmedlade också kontakter som ledde till att både norsk och fransk konst köptes in till Göteborgs konstmuseums samling. Sörensen inspirerade och hjälpte även konstsamlaren Conrad Pineus att bygga upp en viktig samling av fransk konst där verk av bland andra Pablo Picasso, Claude Monet och Auguste Renoir ingick. Några av dessa verk hamnade senare i Göteborgs konstmuseums samling.