Artboard 1
Daniel von Sturmer – Göteborgs konstmuseum

Painted Video (Sequence 1)
I en jämn takt rinner röd färg ner på en svart bakgrund och skapar en växande cirkel. Med korta avbrott återupptas processen med olika nyanser av rött. Verket refererar till både abstrakt måleri och minimalism samt undersöker hur de två uttrycksätten relaterar till varandra. Är detta video eller animerat måleri? Den cirkelformade rörelsen drar till sig betraktarens blick och skapar nästan en hypnotisk effekt. Painted Sequence 1 är ett experiment, med fokus på förhållandet mellan den som tittar och det som blir betraktat. Därmed betonar verket också betraktarens centrala roll i skapandet av mening och innebörd.

DANIEL VON STURMER
Nya Zeland, f. 1972
Painted Video (Sequence 1)
2009
02:46
GKM 2011-95

 

Painted Video (Sequence 1)
Red paint drips down on a black background in an even flow, creating an expanding circle. At short intervals, the process starts again in different hues of red. The work references both abstract painting and minimalism as well as investigating how the two forms of expressions relate to each other. Is this video art or animated painting? The circular movement attracts the viewer’s gaze, giving rise to an almost hypnotic effect. Painted Sequence 1 is an experiment that focusses on the relationship between those who see and what is seen. Hence, the work also emphasizes the central importance of the viewer in the creation of meaning and content.

DANIEL VON STURMER
New Zealand, b. 1972
Painted Video (Sequence 1)
2009
02:46
GKM 2011-95