Artboard 1
Stina Forssell – Tre porträtt – Göteborgs konstmuseum

Stina Forssell (1906-1970) föddes i en läkarfamilj och uppmuntrades av föräldrarna att studera till konstnär. Hennes konstnärliga begåvning upptäcktes tidigt och efter uppväxten i Uddevalla flyttade hon till Stockholm för att studera på Konstakademien. Under början av 1930-talet bodde hon i Paris och studerade vid Maison Watteau, där bl a Otte Sköld var lärare. Så småningom skaffade hon en bostad med ateljé på Drottninggatan 34 i Stockholm där många av hennes målningar är utförda. Hon var obekväm med att ställa ut sin konst och hade inga separatutställningar under sin livstid.

Mycket lite forskning finns om Stina Forssells person och konstnärskap och verken saknar ofta både årtal och titel. Vid sidan om porträttbeställningar, karikatyrer och illustrationer för böcker och dagspress som utgjorde försörjningen skildrar Stina Forssell i ett stort antal målningar och teckningar en mörkhårig modell vars identitet är okänd.

Återkommande motiv är aktstudier, halvkroppsporträtt samt interiörer där modellen är försjunken framför en spegel. Det milda ljuset och den under många år regelbundna kontakten mellan konstnär och modell verkar antyda att kvinnorna hade en nära och betydelsefull relation. Målningarna förblev i Stina Forssells ägo fram till hennes död i en bilolycka 1970 då c:a 650 av hennes verk testamenterades till Bohusläns museum i Uddevalla.

I den pågående utställningen ”Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939” ingår totalt sju oljemålningar av Stina Forssell, varav några ej tidigare visats och nu möter publik för första gången.