Artboard 1
Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939 – Göteborgs konstmuseum

12 juni–19 september 2021

Sommaren 2021 visade Göteborgs konstmuseum för första gången i Sverige en stor, internationell utställning över mellankrigstidens realistiska måleri. Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939 gjordes i samarbete med Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur i samband med Göteborgs 400-årsjubileum.

Under 1920-talet framträdde i Europa ett måleri som bröt med modernismens utveckling mot abstraktion för att istället återknyta till ett realistiskt bildspråk med rötterna i renässansen. Konstnärerna skildrade världen omkring dem, storstaden med dess moderna arkitektur, transportmedel och nöjespalats men också stilleben och porträtt. Konstriktningen som var populär under 1920- och 1930-talen, kom att kallas Neue Sachlichkeit i Tyskland, på svenska översatt till nysaklighet eller den nya sakligheten.

Utställningen sätter in den svenska nysakligheten i ett större europeiskt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Med ett urval av nysakliga målningar och verk på papper från olika länder tecknas en levande bild av tiden och dess kulturklimat.

I utställningen visades framstående verk av internationellt uppmärksammade konstnärer som Meredith Frampton, Pyke Koch och Christian Schad, men också av svenska konstnärer som Stina Forssell, Arvid Fougstedt och Otte Sköld.

Utställningen åtföljs av en rikt illustrerad utställningskatalog med nyskrivna essäer av internationellt välrenommerade forskare på området. Katalogen kan beställas eller köpas i vår museibutik. Mer information 

Samtidigt visade den angränsande institutionen Hasselblad Center utställningen Det nya ögat. Mellankrigstiden genom linsen (28 maj-26 september).

 

Nedslag i utställningen

I den här filmen gör museivärdarna Gringgo Solomon, Helena Hedblom och konstpedagog Jonna Kihlsten några nedslag utifrån utställningens fem olika teman: nuet, staden, hemmet, människans villkor och kriget. För en syntolkad version klicka här.

Artiklar

Här hittar du ett antal nedslag i några av verken ur utställningen.

På spaning efter den tidsanda som flytt

Mellankrigstiden i Europa kännetecknas av både oro och framtidshopp. För att sätta den tiden i en kontext bad vi tre kulturpersonligheter att tipsa om böcker och musik som speglar tidsandan mellan åren 1919-1939.

Jubileumsutställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939  har möjliggjorts genom
en donation från Stenastiftelsen.