Artboard 1
Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939 – Göteborgs konstmuseum

Den nya sakligheten bröt med modernismens utveckling mot abstraktion för att istället återknyta till ett realistiskt bildspråk med rötter i renässansen. Med detta bildspråk skildrade konstnärerna världen omkring dem. Bilderna ger uttryck åt fascination såväl som oro inför ny teknologi och sociala förändringar. För första gången presenteras den svenska nya sakligheten i ett internationellt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Med ett omfattande urval målningar och verk på papper från olika länder, tecknar utställningen bilden av ett dynamiskt kulturklimat under en dramatisk tid. Utställningskatalogens rika bildmaterial och nyskrivna essäer ger en fördjupande inblick i en vital konstströmning och dynamisk period i europeisk kulturhistoria.

Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939
Utställningskatalog utgiven i samband med utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939 på Göteborgs konstmuseum 12 juni–19 september 2021.
Redaktörer: Kristoffer Arvidsson och Johan Sjöström
Författare: Kristoffer Arvidsson, Michael Azar, Lena Johannesson, Sacha Llewellyn, Janina Nentwig, Mieke Rijnders, Johan Sjöström, Patrik Steorn
Grafisk form: Carolina Laudon
Inbunden: 402 sidor, 107 färgplanscher, 85 färgillustrationer
Språk: svenska/engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2021
ISBN 978-91-984601-6-2
Pris: 325 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation