Artboard 1
Virginie – Göteborgs konstmuseum

Japanska influenser

Virginie var en av Edelfelts mest anlitade modeller som han avporträtterade i ett flertal målningar under tiden i Paris. I många porträtt av Virginie skildras sidentyger eller japaninspirerande föremål. Den japanska kulturen hade stort inflytande på den europeiska konsten under 1870-talet och flera porträtt visar att Edelfelt inspirerades av dessa samtida strömningar.

Edelfelt hade en långvarig relation med Virginie men senare forskning har inte lyckats kartlägga så mycket mer information om denna kvinna. En del av Edelfelts brev förstördes efter hans bortgång – troligtvis för att familjen ville hemlighålla delar av konstnärens privatliv.

Virginie, 1883. Joensuu Konstmuseum, Arla Cederbergs samling.