Artboard 1
Albert Edelfelt – Modernt konstnärsliv i sekelskiftets Europa – Göteborgs konstmuseum

22 oktober-12 mars 2023

Albert Edelfelt tillhör den finska konsthistoriens mest älskade konstnärer och presenterades i en stor utställning på Göteborgs konstmuseum. Edelfelt blev tidigt erkänd på den internationella konstscenen och rörde sig mellan det lokala och det kontinentala livet vilket syns i hans målningar. Motivvärlden visar en konstnärlig bredd som växlar mellan vardagliga folklivsscener från den finska skärgården, prestigefyllda societetsporträtt från en kosmopolitisk miljö, historiemåleri och illustrationsuppdrag.

I Paris etablerade Edelfelt ett stort internationellt nätverk bland konstnärer, samlare, skribenter och kulturpersonligheter. Med stor skicklighet skildrades borgerliga miljöer och modekreationer i hans målningar av sällskapslivet i storstaden och modernitetens tidsanda. Genom porträtt av vänner, bekanta och modeller i Paris gav han även en mer intim inblick i de konstnärskretsar och den urbana tillvaro som han var en del av. Historiemåleriet var dock utgångspunkten i Edelfelts konstnärskap och han kom även att likt många samtida konstnärer i Paris ägna sig åt friluftsmåleri ute i naturen.

Albert Edelfelt anses vara en av de första finska konstnärerna som nådde stor internationell framgång. Målningen Ett barns likfärd tilldelades en tredje klassens medalj på den årliga Salongen i Paris 1880. Framför allt var det den tekniska skickligheten och mångsidigheten som konstnär som bidrog till hans framgångar. Storskaligt historiemåleri, naturalistiska friluftsstudier, omtalade illustrationsuppdrag och porträttbeställningar av kungligheter utfördes i tekniker som olja, pastell och akvarell. Han gjorde både kärva realistiska skildringar av finska skärgårdsbor och ”solskensstycken” från det fria borgerliga sommarlivet i skärgården.

Parallellt med den tekniska skickligheten använde Edelfelt sig av olika strategier för att positionera sig på den internationella konstscenen. Framför allt var kontakterna med andra konstnärer och kulturpersonligheter i societeten väldigt viktiga. Han var också medveten om att vissa motivval gav större effekt på Salongen i Paris. I sina vardagsnära skildringar av det finska folket lyckades han förena det traditionella akademiska måleriet med friluftsmåleriets nya tekniker vilket ofta prisades i det här sammanhanget.

Den moderna konstnärsrollen i slutet av 1800-talet innebar stort fokus på konstnären som individ och Edelfelt visade sin konst i separatutställningar vilket var en nyhet inom konstvärlden. Trots internationella framgångar och prestigefyllda uppdrag inom konstlivet brottades Edelfelt bitvis med tvivel på sin konstnärliga förmåga och de krav som fanns både privat och professionellt. Förväntningarna och tvivlen tillhörde också rollen som framgångsrik, kosmopolitisk konstnär.

Göteborgs konstmuseum har flera betydelsefulla verk av Albert Edelfelt i samlingen, inte minst På havet (1883) som är en favorit hos publiken och som är en permanent del av presentationen i Fürstenbergska galleriet. Edelfelts första utställning i Sverige ägde rum i Göteborg 1884 och han hade flera nära kontakter i staden, bland annat till paret Pontus och Göthilda Fürstenberg som tillhörde hans mecenater. Den här utställningen ger möjlighet till fördjupning av kunskaperna om museets verk av Edelfelt och fogar även in Göteborg i konstnärens kosmopolitiska geografi.

Katalog
I samband med utställningen har en omfattande katalog producerats med texter av: Marina Catani, Eva Nygårds, Anne-Maria Pennonen, Hanne Selkokari, Patrik Steorn och Maria Vainio-Kurtakko. Katalogen finns till försäljning i vår museibutik. Läs mer här

 

Albert Edelfelt – Modernt konstnärsliv i sekelskiftets Europa har initierats av Konstmuseet Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors. Utställningen på Göteborgs konstmuseum har producerats i samarbete med Ateneum samt Petit Palais, Paris Musées, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

 

Toppbild: Albert Edelfelt, På havet, 1883, (beskuren), Göteborgs konstmuseum.