Artboard 1
Boka visning: Vad berättar porträtten? – Göteborgs konstmuseum

Porträtt berättar mer och mer ju närmare vi tittar på dem och diskuterar dem. Merparten av museets äldre porträtt är beställningsverk som syftar till att framställa modellen i bästa möjliga dager. Under den här visningen tittar vi på vilka medel konstnären har använt sig av; symboler, rekvisita och scenografi som kan föra tankarna till teater, är vanliga inslag. Moden, ideal, föreställningar och tabun har skiftat över tid, så konstverket kan också berätta om hur vi i skilda tider betraktat kroppen och kläderna. En tydlig trend är att ju längre fram i konsthistorien vi kommer, desto mer betydande blir konstnärens egen tolkning i porträtten. Visningen omfattar konstverk från sju århundraden – ända från 1400-talet till idag!

Läs mer om samtliga teman för våra bokningsbara visningar här.

Bokningsinformation

Tänk på att vi behöver din bokning senast åtta arbetsdagar i förväg.
Mejla din bokning till bokningar.konstmuseum@kultur.goteborg.se. Eventuella avbokningar görs med minst åtta arbetsdagars varsel, skriftligen till bokningar.konstmuseum@kultur.goteborg.se. Sena avbokningar debiteras med en avgift på 550 kr. Ändringar gällande exempelvis språk eller tema för en redan befintlig bokning behöver nå oss senast åtta arbetsdagar i förväg.

Visningslängd: 45 min
Gruppstorlek: Max 30 personer men vi rekommenderar mindre grupper för bättre upplevelse.

Våra visningspriser är per grupp, exklusive aktuell entréavgift. Visningar är momsfria. Måndag-fredag kl 11-17: 1420 kr. Vardagar efter kl 17 samt lördag, söndag och helgdag: 2130 kr. Tillägg för visning på engelska: 580 kr.