Artboard 1
Utställningar år 1951–1960 – Göteborgs konstmuseum

1951

Svenska handteckningar, 4–15 februari

Georges Rouault, målningar och grafik, genom Samlaren, 16 februari–11 mars

Samtida svenskt måleri ur Fritz Reutersvärds samling, genom Riksförbundet för bildande konst, 3–18 mars

Ernst Josephson. Minnesutställning, 21 mars–16 april

Henri Matisse. Skulptur, genom Samlaren, 30 mars–19 april

Mexikansk grafik, i samverkan med Mexikanska Legationen, Stockholm, 20 april–14 maj

Miserere, etsningssvit av G. Rouault, 17 maj–23 augusti

Frank Heyman. Teckningar och skulpturer, i samverkan med Arkiv för Dekorativ konst, 14 september–7 oktober

S. Brandon Kearl. Skulpturer, 21 september–14 oktober

Parisbilder. Utställning i anledning av Parisjubileet, 21 september–14 oktober

Oktobergruppen Finland, 9 november–2 december

För Po-dalens offer. Målningar, teckningar och skulpturer skänkta av västsvenska konstnärer, 7–16 december

Externa utställningar:

Nutida göteborgskonst, Dublin, juli

1952

Norsk nutidskonst, katalog på svenska/engelska, tillsammans med Göteborgs konstförening, 9 januari–3 februari

Juan Junyer. Målningar och skulpturer, 15 februari–2 mars

Ivar Lindekrantz. Altarskulptur till Sundsvalls kyrka, gamla målarskolan, 26 februari–2 mars

Irländsk nutidskonst, 21 mars–15 april

Arvid Fougstedt. Akvareller och teckningar, 20 maj–16 juni

Sjuttonhundratalskonst, 23 juli–4 september

Unga tecknare, 12–28 september

Amadé Barth. Minnesutställning, 3–26 oktober

Spiran. Utställning av vinster från 25 år, 29 oktober–2 november

Henry Moore. Skulpturer och teckningar, 7–30 november

Tolv samtida isländska konstnärer, 21 mars–15 april

Barnteckningar, Göteborgs folkskolor, 5–21 december

1953

Marino Marini. Skulpturer, i samarbete med Christian Faerber och Svensk-Franska konstgalleriet, 17 januari–8 februari

Bland nyförvärv av teckningar och grafik 1948–1952, 23 januari–9 februari

Birger Lundquist. Teckningar, 13–29 februari

Nordiskt nutidsmåleri ur Konstmuseets samlingar, Stadsteatern, 24 februari–26 april

Nutida engelsk konst. Tio engelska målare, Riksförbundet för bildande konst i samarbete med The British Council, Vandringsutställning 114 1953–1954, 6–22 mars

Svensk fotokonst 1948–1951, 10 april–3 maj

Handteckningar ur museets samlingar, Stadsteatern, 27 april–16 maj

Carl Larsson. Minnesutställning, 16 maj–28 juni

Tysk grafik efter 1945, 18 september–19 oktober

Barnteckningar. Ur H. C. Andersens sagor, arrangerade av Rädda Barnen, 13–27 november

Gamla julkrubbor, 24 november–17 januari 1954

Konstmuseets Vänners gåvor 1943–1953, 7–16 december

Dansk nutidskonst, 16–31 december

1954

Falk Simons skulptursamling, 12–28 februari

Industribyggnader, engelska skolor. Arrangerad av bl. a. Svenska Arkitekters Riksförbund, 13–21 mars

Fotografi 55, 14–25 april

Der Sturm. Expressionister, Futurister, Kubister. Samling Nell Walden. Vandringsutställning

nr 132, Riksförbundet för bildande konst, 28 april–16 maj

Amerikansk grafik. Vandringsutställning nr 130, Riksförbundet för bildande konst, 21 maj–18 juli

Picasso. Grafik 1945–1954 ur Oscar Sterns samling, 17 september–24 oktober

Rotterdam och havet. Holländsk 1600-talskonst ur offentliga och privata samlingar i Rotterdam, 8 oktober–7 november

Göteborgskonst. Grafik och teckningar ur museets samlingar, 2 oktober–5 december

Legér: Cirque, 31 oktober–7 december

Bronsåldersbild. Fotografier från hällristningarna i Bohuslän, 10 december–23 januari 1955

1955

Teckningar av Bjurström, Dardel, Bror Hjort, m.fl. Ur museets samlingar, 16 januari–1 mars

Franska gravyrer från 1600- och 1700-talen. Ur museets samlingar, 11 februari–30 april

Falk Simons samlingar av målningar och teckningar, 2–27 mars

Tre målare kring en idé, 21 maj–6 juni

Nutida grekisk konst, 23 maj–3 juli

Göteborgskolorister ur museets samlingar, 8 juli–30 augusti

Toulouse-Lautrec. Teckningar, 2 september–2 oktober

Nutida indianmålningar från USA, 7 september–2 oktober

Adja Yunkers. Färgträsnitt och monotypier, 9–30 oktober

G. Rouault. Grafik, 10 oktober–8 november

Fransk skulptur från Salon de Mai, 12–27 november

Louis Jean Desprez. Teckningar och akvareller ur museets samlingar, 30 november–31 december

Svenska mästartecknare. Sergel-Martin-Ehrensvärd. Teckningar ur Nationalmusei samlingar, 9–31 december

1956

Färgträsnitt, 25 länder, 20 januari–19 februari

Anton Steinhart. Teckningar med rörpenna, 24 februari–25 mars

Ett sekel fotografi 1826-1926/A Century of Photography 1826-1926. Ur The Gernsheim Collection, London, 14 april–11 juni

Italiensk grafik av idag, 11–27 maj

25 års Göteborgskonst, Konstmuseet och Konsthallen, 6 juni–26 augusti

Grafik av Edvard Munch, 22 juni–26 augusti

Göteborgsmåleri, 28 augusti–30 september

Yngre brittiska skulptörer (Ung engelsk skulptur). Vandringsutställning nr 168, Riksförbundet för bildande konst, 12 oktober–4 november

Fyra Unga Österrikiskor, 6–12 november

Konstnärernas utställning för Ungernhjälpen, 18–26 november

Nyförvärv av grafik och teckningar, 11 december–28 januari 1957

1957

Nutida dansk konst. Vandringsutställning nr 172, Riksförbundet för bildande konst, 2–17 februari

Grafiska blad av Erik Werenskiold, 23 februari–19 mars

Ivan Aguéli, 23 mars–22 april

Nils Holgersson. Minnesutställning, 3 april–5 maj

Danska målningar, 8–16 maj

Nordisk konst 1947–1957. Nordiska Konstförbundet (Konstmuseet: måleri & skulptur, Konsthallen: grafik och dekorativ konst), 12 oktober–17 november

Etsningar av G. B. Piranesi, 10 december–2 februari 1958

1958

Peruanska målare, 14 januari–2 februari

Vincent van Gogh 1853–1890. Teckningar, brev, akvareller, oljestudier, Av Göteborgs
konstmuseum och Göteborgs Konstförening i Konsthallen, Göteborg, 15–30 mars

Levande arkitekturhistoria, 22 mars–7 april

Två katalaner, 13 juni–4 juli

Gravura. Portugisisk grafik, Konstnärsgruppen Gravura, 26 juni–27 juli

Mondrian. Seriegrafier, 6 juli–7 september

Nutida konst från Israel, 19 september–5 oktober

Paul Klee i Rolf Stenersens samling, 30 oktober–23 november

Ivar Arosenius, 22 november–1 februari 1959

1959

Äldre italienska teckningar i facsimile, 7–22 februari

8 danskar. Ur Ingmar och Rigmor Hambergs samling, 13 februari–1 mars

Unga Norrmän, 10 april–3 maj

Polsk grafik och bokkonst, 11–27 september

Ny västsvensk skulptur, 26 september–11 oktober

Ur Henry Phils samling, 3–18 oktober

Paris 1959, 24 oktober–15 november

13 brittiska grafiker, 21 november–6 december

Isaac Grünewald och teatern, 11 december–17 januari 1960

1960

Ragnvald Blix, 23 januari–14 februari

Teckningar, akvareller. Svenska konstnärers förening, 6–22 februari

Henri Michaux, 5–20 mars

Fransk konst av idag. Akvareller, gouacher och pasteller, 15 mars–10 april

Franska gobelänger från Le Mobilier National, Paris, 15 mars–10 april

Japanska träsnitt, 8–23 oktober

Reg Butler, 29 oktober–20 november

Paletten 20 år, 5–13 november

Anders Zorn och Bruno Liljefors 1860–1960, 26 november–22 januari 1960

Göteborgs Konstförenings vinster, 12–19 december

Externa utställningar:

Das Bild der Bronzezeit, Västtyskland

 

Toppbild: Ernst Josephson, Näcken, 1882 – 1884, detalj, Göteborgs konstmuseum.