Artboard 1
En hundraårig historia – Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum byggdes inför jubileumsutställningen 1923 och firar nu 100 år på Götaplatsen. Museet har en rik och varierad samling med fokus på nordisk konst som visats i utställningar genom åren. Årets satsning är en stor utställning om göteborgskolorismen.

I år firar Göteborgs konstmuseum 100 år på Götaplatsen. Men samlingen är äldre än så. När Göteborgs Konstförening 1865 skänkte sin konstsamling till Göteborgs museer blev detta grunden för Göteborgs konstmuseums samling.  Några år in på 1900-talet tillträdde Axel L Romdahl som museichef och kom att stanna i fyrtio år. Med sina kontakter i Göteborgs förmögna borgerskap, såväl som i den internationella museivärlden, kom Romdahl att prägla konstmuseets tillblivelse och expansion under första halvan av 1900-talet.

Bild från byggandet av Göteborgs konstmuseum, 1922.

 

Med den växande samlingen uppstod efterhand ett behov av större lokaler. Under förberedelserna inför Göteborgs 300-årsjubileum, utlystes 1916 en tävling om utformandet av Götaplatsen. Man ville skapa ett nytt centrum för kulturen i staden med en stadsteater, ett konserthus, ett konstmuseum och en konsthall som monumental avslutning på paradgatan Kungsportsavenyn. Konstmuseets byggnad, ritad av Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson, uppfördes till Jubileumsutställningen 1923.

Rik samling med nordiskt fokus

Med en samling som spänner över såväl äldre som modern och nutida konst kan Göteborgs konstmuseum arbeta med ett varierat utställningsprogram där nutida konsten kan gå i dialog med den äldre. Samlingen innehåller såväl svensk som internationell konst, men har sedan starten haft ett fokus på norden. Samlingen är idag rik och varierad och innehåller till exempel nordisk sekelskifteskonst i den Fürstenbergska samlingen, testamenterad till Göteborgs museum 1902, men också mer än 2 500 barnboksillustrationer.

Genom åren har konstmuseet producerat betydelsefulla och uppmärksammade utställningar som till exempel utställningen Fransk genombrottskonst från nittonhundratalet 1931 med konstnärer som Bonnard, Braque, Legér, Matisse, Picasso och Utrillo. I utställningen Der Sturm, Expressionister, futurister och kubister 1954 med verk ut Nell Waldens konstsamling introducerades en radikal modernism i Göteborg. 1970 visades utställningen Skräck 1970 där ett verk av Peter Dahl föranledde ett polisingripande.

Skulpturhallen på museet.

 

En av museets mest uppmärksammade utställningar är Nordiskt ljus. Realism och symbolism i skandinaviskt måleri 1880–1910, 1983. Utställningen turnerade till flera stora museer i USA innan den visades på Göteborgs konstmuseum. Bland publikdragande utställningar från senare decennier kan nämnas Carl Larsson 1992, Hjärtat sitter till vänster 1998, och Picasso 2006.

Återkommande görs problematiserande utställningar med utgångspunkt i samlingen, där resultat från museets forskningsavdelning kommer allmänheten till del, som till exempel En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet, 2014 och Gränslöst – 1700-talet speglat i nuet från år 2016.

Samtidigt har museet också producerat utställningar med internationellt uppmärksammade konstnärer som Laurie Simmons 2012, Bruce Nauman 2013 samt Chiharu Shiota 2018.  Under sommaren 2023 visas en utställning med den sydkoreanska konstnären Lee Bul.

Utställningen Nordiskt ljus 1983.

 

Hundra år mellan jubileumsutställningar

När museibyggnaden på Götaplatsen var ny 1923 visades där och i Konsthallen utställningar av nordisk och västsvensk konst som en del av Jubileumsutställningen när Göteborg firade 300 år Hundra år senare knyter museet an till historien och visar en stor utställning med Göteborgskolorism. Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus är en jubileumsutställning för 2023 och en efterlängtad hyllning till stadens egen konsthistoria.

Ingenting inom konsten är så intimt knutet till staden Göteborg som göteborgskolorismen. Med åren har den också blivit en viktig del av Göteborgs konstmuseums profil och sedan lång tid tillbaka en av de mest älskade delarna av samlingen. De ledande konstnärerna i den konstriktning fick alla sin utbildning under 1920-talet på Göteborgs musei rit- och målarskola med Tor Bjurström som lärare. För de unga koloristerna var Konstmuseet en viktig plats. De besökte de nyöppnade lokalerna under 1920-talet och blev inspirerade av samlingen och de utställningar som visades där.

I utställningen Den underbara färgen presenteras ett större urval konstnärer än den kärntrupp som tidigare fått mest uppmärksamhet. De mest kända namnen samsas med en rad andra tidigare förbisedda men inspirerande konstnärskap, inte minst de kvinnliga pionjärerna. Dessutom visas såväl föregångare som efterföljare för att understryka kontinuiteten i det koloristiska måleriet på västkusten.

Interiör från museet.

 

Ikonisk byggnad blir byggnadsminne 

Sedan invigningen 1925 har Göteborgs konstmuseum byggts ut vid två tillfällen. En flygel med utställningshall på östra sidan av den gamla byggnaden samt tre etager för den moderna samlingen på baksidan, färdigställdes 1968. I januari 1996 fick museet en ny entréhall och tillbyggnad som rymmer Hasselblad Center, museibutik och restaurang.

I maj 2017 blev Göteborgs konstmuseum utnämnd till byggnadsminne. Det innebär att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som är så högt att den bedöms som ”synnerligen märkvärdig”. På Göteborgs konstmuseum ska byggnadsminnesförklaringen bevara museets fasader och utställningsrum. I motiveringen skriver Länsstyrelsen bland annat att ”byggnaden och dess mäktiga arkad har kommit att bli en ikonbyggnad med starkt symbolvärde för Göteborg”.

Mot ett nytt museum

I dag består samlingen som genom generösa donationer varje år kan utökas med nyförvärv av cirka 70 000 verk. När samlingen växer behöver också museet göra det. Om ett par år är det åter dags för en om- och tillbyggnad av museet på Götaplatsen. Ett nytt och modernt museum med en ny byggnadskropp bakom det nuvarande museet samt med en ny entré beräknas stå klart 2031.

Toppbild: Vy över Götaplatsen med Göteborgs konstmuseum i fokus under Jubileumsutställningen 1923. Fotograf Okänd, Göteborgs stadsmuseums samlingar.