Artboard 1
Camilla Boström och Olof Marsja. Stenastiftelsens kulturstipendium 2023 – Göteborgs konstmuseum

2 december 2023-3 mars 2024

Ett fyra meter högt torn av fåglar möter blomstrande väktare och återuppväckta forsbåtar. Göteborgs konstmuseum avslutade året med en utställning som rymmer nya verk av konstnärerna Camilla Boström och Olof Marsja, två av 2023 års mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium.

Camilla Boström (f 1972) är en Göteborgsbaserad mångdisciplinär konstnär med bakgrund i bildkonst, graffiti och design. Camilla Boström har studerat på HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet samt vid Pratt Institute i New York. Hon arbetar framför allt med skulptur, måleri, collage och textil. Hon har under lång tid intresserat sig för den urbana erfarenheten och människans plats i det oförutsägbara myller som utgör livsmiljön i våra städer. Ofta utför hon muralmålningar i stort format med sprayfärg direkt på vägg. Camilla Boström deltar regelbundet i utställningar och street art-festivaler internationellt och i Sverige. Hon arbetar både med tillfälliga gestaltningar och permanenta verk i det offentliga rummet. I sitt konstnärskap lyfter hon ofta fram sociala aspekter av olika slag, från community-projekt med skolklasser till fördjupningar i form av hyllningar till kvinnliga historiska föregångare.

I utställningen på Göteborgs konstmuseum visade Camilla Boström helt nya verk i textila material, bland annat mattor i olika asymmetriska format som tar golv och väggar i anspråk. Hon fortsätter dessutom att utforska skulpturala uttryck och ett centralt verk i utställningen är en nyproducerad fyra meter hög skulptur som utgår från silhuetter av fåglar.

Olof Marsja (f 1986) är konstnär och verksam i Göteborg. Han är utbildad vid Konstfack i Stockholm, Bildkonstakademin i Helsingfors samt Garraduodji, Samernas utbildningscentrum. Marsja arbetar med skulptur och installationer, främst i trä, metall, glas och blandmaterial. Ett återkommande inslag är hittade och återvunna material som utforskas och förs in i nya detaljrika sammanhang. Inte sällan rör det sig om vardagliga ting som sportkläder, plastkassar och tältduk. Viktiga teman som bearbetas i konstnärskapet är bland annat synen på naturen och hur material och form bär berättelser och minnen. Marsja finns representerad bland annat på Göteborgs konstmuseum och Moderna Museet. Han medverkar återkommande i utställningar i Sverige och utlandet.

I utställningen på Göteborgs konstmuseum hade ett nytt storskaligt verk i form av en samisk forsbåt en framskjuten position. Olof Marsja har gjort efterforskningar kring denna ovanliga båttyp som användes under 1800- och 1900-talen och som skulle vara stabil nog att klara fiske i forsar, men samtidigt lätt nog att bära i svårtillgänglig terräng. Verket presenterades tillsammans med nya skulpturer i brons, päls och trä.

Stipendiemotiveringarna lyder:

Camilla Boström
Med sprejburken som främsta redskap bejakar Camilla Boström ett lekfullt och odogmatiskt måleri där infallet, lusten och det tillfälliga i skapandet får fritt spelrum. I muralmålningar och andra verk odlar hon en bildmässig rastlöshet där färger och formfragment driver på varandra i en karnevalisk ström av känslor och uttryck. En hopskrynklad målarduk, ett plank, en husfasad eller en museisal kan alla bli rum för hennes fria kombinationer av tekniker, material och bildtraditioner. För ett koloristiskt intensivt konstnärskap som fångar gatans spretiga och skeva energier tilldelas Camilla Boström stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Olof Marsja
Olof Marsja arbetar undersökande med skulpturala installationer där tvetydiga material förenas med inre erfarenheter och motivkretsar från en mångbottnad omvärld. Konstnärskapet tar fasta på människans koppling till naturen, samt hur våra språk och våra kroppar traderar minnen, tystnader och motstånd. Ibland är tonen återhållen och stillsamt reflekterande, ibland våldsam och dramatiskt visuell. Arkaiskt kraftfulla former i brons, glas och trä möter vardagliga material som solblekta plastkassar, trasiga presenningar och bortslängda Gore-Tex-jackor. För ett konstnärskap som visar på kulturell sammanflätning och effektfull splittring, men som också skapar nya gåtfulla helheter, tilldelas Olof Marsja stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Stenastiftelsen 
Stenastiftelsen är en viktig aktör i västsvenskt kulturliv som ger en unik chans till nyproduktion och synlighet för konstnärer. I år erhåller sex kulturutövare 300 000 kr vardera som syftar till att stimulera vidareutveckling. Sedan 1996 har stiftelsen delat ut 167 utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med bland annat konst, musik, teater, dans, litteratur, design, scenografi och cirkuskonst. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika forsknings- och kulturprojekt.

Stenastiftelsens årsbok innehåller ett rikt bildmaterial och längre intervjuer med årets samtliga kulturstipendiater. Du kan bläddra i årsboken här. Boken finns att köpa i vår museibutik. I utställningen visas också filmer med stipendiaterna som ger ytterligare möjlighet till fördjupning.

Årets samtliga mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium:
Konstnären Camilla Boström
Musikern Alec Frank-Gemmill
Musikern Martin Hederos
Författaren Marit Kapla
Konstnären Olof Marsja
Cirkusartisten Maria Zeniou

Toppbild:  Installationsbild, Stenahallen. Verk i förgrunden, Olof Marsja, Álgoealli (urdjur/protozoa), 2023 och i bakgrunden Watcher of the Nightless Night, Watcher of the Eight Suns, Watcher of the Tides, 2023. Foto: Hossein Sehatlou.

 

Göteborgs konstmuseum – stipendiatutställningen 2023 finansieras med ett generöst stöd av Stenastiftelsen.