Artboard 1
Vanessa Baird – Göteborgs konstmuseum

Vanessa Baird
28 maj-31 augusti 2014

I den norska konstnären Vanessa Bairds (f 1963) verk konfronteras betraktaren med en expressiv och surrealistisk bildvärld. Vid en första anblick dras ögat förföriskt in i de livfulla och färgmättade akvarellerna men snart avslöjas en burlesk motivkrets fylld av absurda sammanskrivningar med en mörk och humoristisk underton.

Vanessa Baird hör till Norges mer väletablerade konstnärer, såväl nationellt som internationellt och hennes arbete har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren. I utställningen visades en svit storskaliga akvareller och ett flertal nyproducerade verk som skapades specifikt för utställningen.

Baird hämtar sin inspiration från en rik palett av konsthistoriska och litterära referenser. Hon hänvisar till en existerande bildvärld men blottställer stereotyper genom att omarbeta och driva motiven till en gräns där de övergår i något helt annat. Ett återkommande tema är en normkritisk diskussion kring sexualitet och kön. Flera av hennes verk kan tolkas som feministisk kritik av den manliga blicken vilken i århundraden har format konsthistoriens kvinnoskildringar och visat upp en idealiserad kvinnokropp där feminina och moderliga drag betonats.

Med en utgångspunkt förankrad i det egna livet har Vanessa Baird genom åren gestaltat moderskap och relationer bortom schabloner och sentimentala föreställningar. Flera av de kvinnliga karaktärerna i verken tycks bära konstnärens egna ansiktsdrag. På detta sätt antyder Baird möjligheten av en självbiografisk tolkning av bilderna, samtidigt som hon intar olika roller i mer eller mindre absurda situationer.

Vanessa Baird arbetar främst med teckning, pastell och akvarell. Formatet är ofta storskaligt och enskilda motiv och scener sammanlänkas ibland likt tankekartor i narrativa tablåer. Färgskikten är genomsiktliga, läggs lager på lager eller accentueras genom utsparningar av det vita pappret. Genom intrikata mönster och vibrerande penselföring skapar hon psykologiska rum som klaustrofobiskt snävar in motivet och förskjuter perspektiv. Kontrasten mellan akvarellteknikens klassiska elegans och det stundtals provocerande visuella språket fångar något av essensen i Vanessa Bairds konstnärskap – det skaver och utmanar.

Bildtext: Vanessa Baird, U.T avkuttete fingre (beskuren), 2010, Nasjonalmuseet Oslo © Vanessa Baird/BUS 2016

Se verket i sin helhet här