Artboard 1
Trine Søndergaard – Göteborgs konstmuseum

Trine Søndergaard
148 Works
18 april–20 september 2020

Minnets landskap och speglingar, tysta inre rum samt kvinnors arbete och roller genom historien. Utställningen på Göteborgs konstmuseum var danska fotografen Trine Søndergaards första separatutställning på museum i Sverige.

Ett bärande tema i Trine Søndergaards konstnärskap är synen och blicken. I de flesta av hennes många projekt är det också den huvudsakliga arbetsmetoden. Hon använder sig av en cirkulär bildmässig poetik, där motiv och fraser återklingar från tidigare arbeten och skapar sambandsfulla förbindelser. Det sker i en både reflekterad och lekfull anda, i en balans mellan precision och spontanitet, mellan det planerade och det slumpmässiga. Hon skapar verk som sätter sin egen existens på spel, som utmanar den egna praktiken.

Grunden för Trine Søndergaards fotografier är en saklig och dokumentär hållning, som förhöjs genom reduktion, poetiskt flöde i berättandet och absolut närhet till konsthistorien. Det vardagliga och högtidliga ges lika stort utrymme och underströmmarna av melankoli, förlust och bilden som ett tillstånd bortom språket utmärker konstnärens produktion sedan debuten. I utställningen presenteras fotografiska verk från perioden 2005-2020.

I samband med utställningen producerades en omfattande publikation med konstnärens verk med nyskrivna texter av Kristine Kern, chef för Fotografisk Center i Köpenhamn, samt Merete Pryds Helle, en av Danmarks mest uppmärksammade skönlitterära författare. Formgivare är prisbelönte Rasmus Koch.

Trine Søndergaard (f 1972, Danmark) är baserad i Köpenhamn. Hon arbetar och ställer ut internationellt. Nyligen har hon varit aktuell med utställningar på Silver Street Studios i Houston, USA; Moderna Museet i Le Havre, Frankrike samt Skive Museum i Danmark och det senaste året har hon ställt ut i Köpenhamn, Paris, New York och Atlanta.

Bildtext: Trine Søndergaard, Untitled, Reflection #6, 2014–2016 (bilden är beskuren), Göteborgs konstmuseum.