Artboard 1
Sten A Olssons Kulturstipendium 2018 – Göteborgs konstmuseum

8 december 2018 — 10 februari 2019

Stora svartvita målningar och enorma färgrika gobelänger. Göteborgs konstmuseum avslutar året med en kontrastrik utställning där två starka kvinnliga konstnärskap står i centrum.

Sedan 1996 har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Ett flertal viktiga konstnärer har erhållit stipendiet och traditionsenligt ställt ut på Göteborgs konstmuseum i samband med detta. Mottagarna erhåller 300 000 kr vardera och stipendierna är avsedda att ge möjlighet till vidareutveckling av ett redan etablerat konstnärskap.

Den 8 december öppnar Göteborgs konstmuseum en utställning med konstnärerna Annika Ekdahl och Gunnel Wåhlstrand som är två av årets stipendiemottagare. Som vanligt presenteras flera verk från respektive konstnär varav vissa är helt nyproducerade och har aldrig tidigare visats.

Motiveringarna lyder:

Textilkonstnären Annika Ekdahl
»I Annika Ekdahls gobelänger blir vävens handfasta materialitet en startbana för djärva bildmässiga språng mellan olika miljöer och erfarenheter. Scener från konstnärens eget liv med familj, arbete och resor smälter samman med motiv som hänvisar till myten och fantasin. Gränser görs osäkra och bilderna blir myllrande världar för oss att nyfiket träda in i. Trots det ofta mycket personliga innehållet och bildvävarnas monumentala anslag lämnar Annika Ekdahl alltid utrymme åt betraktaren – man känner sig inbjuden.

För sitt generösa bildskapande och sin storslagna förnyelse av gobelängen som medium tilldelas Annika Ekdahl stipendium för 2018 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.«

Konstnären Gunnel Wåhlstrand
»Gunnel Wåhlstrands målningar skapar revor i tiden, följer stigar in på okänd mark. Hon arbetar med tusch på papper i en ytterst tidskrävande och noggrann teknik, ofta med fotografiska förlagor. I stora format skapas möten mellan det ögonblickliga och långsamma rörelser mot avlägsna platser och minnen. Med lakonisk skärpa och lågmält existentiellt tonfall speglas vårt förhållande till tidens gång i de valörrika inre och yttre landskapen. Återkommande teman är minnets oåtkomlighet och upplevelsen att vara avskild från världen men ändå ingå i den.

För ett konstnärskap som hämtar näring ur vardagens förbisedda detaljer men som också befinner sig nära igenkännandets och drömmens översinnliga verklighet tilldelas Gunnel Wåhlstrand stipendium för 2018 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.«

Illustration: Ola Ingvarsson