Artboard 1
Sandra Mujinga – Göteborgs konstmuseum

10 juli–7 november 2021

Göteborgs konstmuseum är som första museum i Sverige stolta att presentera en separatutställning med konstnären Sandra Mujinga. Arbetandes inom flera olika medier, bland annat skulptur, textil och rörlig bild, behandlar hennes konstnärskap teman som övervakning, synlighet och alternativa verkligheter.

Mystiska karaktärer möter oss i Sandra Mujingas konst. Högresta varelser, utan en tydlig identitet och utan några uttalade intentioner. De skulle kunna vara tidresenärer från en annan dimension. Med en närvaro som på samma gång är bekant och främmande, blir de en ingång till konstnärens intresse för den mänskliga kroppen och dess möjligheter till anpassning och kamouflage.

Med kopplingar till både science fiction-genren och afrofuturism, undersöker hennes konstnärskap relationen mellan människa, djur och teknologi. Därigenom ställs också frågor gällande världsbilden där människan anses vara alltings mått och om det finns andra, mer givande perspektiv, som kan leda till nya insikter i förståelsen av vår existens.

Sandra Mujinga är verksam inom olika kulturella fält och hämtar inspiration från många varierande uttrycksformer. Med ett intresse för både det traditionellt hantverksmässiga och den digitala teknologin, arbetar hon med ett mångsidigt visuellt språk. Genom förankring i konsthistoriska ideal, undersöker hon det rationella tänkandets gränser och utforskar nya sätt att fundera kring kropp, identitet och representation.

Sandra Mujinga (f. 1989 i Goma) är en kongolesisk-norsk konstnär som bor och arbetar i Oslo och Berlin. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola 2010–2015, samt vid Academy of Fine Arts i Wien 2014. Nyligen har hon varit aktuell med separatutställningar på Vleeshal Center for Contemporary Art i Nederländerna, Kunstverein Hannover, Bergen Kunsthall, Croy Nielsen i Wien och Magenta Plains i New York. Under 2021 har hon separatutställningar på The Approach i London och Swiss Institute i New York.

 

Toppbild: Sandra Mujinga, Libwá, Mókó och Nkámá, 2019, Göteborgs konstmuseum.
Foto: Hossein Sehatlou.