Artboard 1
Mellan verkligheter – Göteborgs konstmuseum

Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000
8 februari–11 maj 2014

I denna omfattande utställning togs ett samlat grepp kring Sveriges fotografiska historia under perioden 1970-2000 där publiken fick möta både klassiska och tidigare aldrig visade bilder av fler än 50 fotografer från olika generationer. Det var för fotografin en händelserik period, där en av de tydligaste tendenserna är utvecklingen från politiskt präglad dokumentärfotografi till fotografiets idag framträdande roll i samtidskonst och masskultur. Utställningen fyllde en betydande lucka i förståelsen av fotografins närhistoria och var ett unikt samarbete mellan Göteborgs universitet, Göteborgs konstmuseum och Hasselblad stiftelsen.

Utställningen rymde verk av fler än 50 fotografer från olika generationer. Projektet kartlade och analyserade de olika fotografiska praktiker och uttryck som varit tongivande under perioden. På 1970-talet präglades fotografin i stor utsträckning av dokumentära ideal. Under 1980-talet gjorde sig ett mer subjektivt och konstnärligt förhållningssätt gällande och på 1990-talet fick fotografin en framträdande roll i den postmoderna samtidskonsten. Syftet med Mellan verkligheter var också att tränga bakom decennieindelningen och visa hur de olika tendenserna både påverkar varandra och sträcker sig över längre tidsperioder. För att skapa en komplex skildring av historien riktades blicken mot såväl brotten som kontinuiteten inom det fotografiska fältet, och gränsen mellan verkligheterna belyses.

Projektet initierades av Niclas Östlind, doktorand vid Akademin Valand, som en del av hans avhandling Performing History. Avhandlingen lades fram vid Akademin Valand i Göteborg i juni 2014.

I samband med utställningen publiceras en omfattande bok i samarbete med Bokförlaget Arena, formgiven av Petter Antonisen. Boken var Sveriges Allmänna Konstförenings årsbok 2014 och publikation nr 123 sedan 1892. Boken erbjuder en möjlighet till fördjupad kunskap om och förståelse för 30 år av svensk fotohistoria. I SAK:s publikationsserie finns många målare och skulptörer men här ges för första gången en bred överblick av fotografins etablering som konstform i Sverige. Läs mer om boken här

Bildtext: Ingrid Orfali, The Sucker (beskuren), 1991, Göteborgs konstmuseum © Ingrid Orfali/BUS 2016
Se verket i sin helhet här