Artboard 1
Friction of Ideas: van Gogh, Gauguin, Bernard – Göteborgs konstmuseum

Friction of Ideas: van Gogh, Gauguin, Bernard
19 juli–19 oktober 2014

Sommaren 2014 presenterades för första gången i Sverige tre av modernismens allra viktigaste konstnärer tillsammans på Göteborgs konstmuseum: Vincent van Gogh, Paul Gauguin och Émile Bernard.

Utställningen visade ett antal av Gauguins och Bernards mest välbekanta bilder från Bretagne liksom flera av van Goghs ansedda målningar från Arles. De utgör nyckelverk i de tre konstnärernas produktion under en kreativ period i modernismens historia då den rådande konstnärliga praktiken utmanades av nya tankesätt. I deras målningar kan man följa det intensiva utbyte av tankar och idéer som under några år i slutet av 1880-talet pågick mellan konstnärerna i sökandet efter nya konstnärliga uttryckssätt. De samarbetade främst två och två, men den tredje var alltid närvarande i diskussionen. Inte minst i kraft av en omfattande brevväxling fylld av teckningar och skisser av nya och blivande verk.

Det är tre inflytelserika konstnärskap som trots sina olikheter också har många gemensamma drag. I sitt sökande efter ett nytt konstnärligt innehåll gav de, var och en på sitt sätt, uttryck åt idéer som låg i tiden. De tre konstnärerna träffades i Paris i mitten av 1880-talet där de influerades av tidens nya impressionistiska och postimpressionistiska måleri. Men de fångades också av det allmänna intresset för det som uppfattades som primitivt. Samtidigt som det moderna bejakades sökte man också det som upplevdes som opåverkat av moderniteten. Bernard påverkades av de medeltida glasmålningarna i Bretagnes medeltida kyrkor, Gauguin reste till Martinique och van Gogh inspirerades av de nyupptäckta japanska träsnitten.

Trots sitt nära samarbete hade de ofta väsentligt olika uppfattningar om konstens form och innehåll. Det konstnärliga samarbetet mellan Paul Gauguin och Vincent van Gogh i Arles i södra Frankrike 1888 är ett av konsthistoriens mest välkända, men det slutade i en uppslitande konflikt. Efter sammanbrottet gick Vincent van Gogh sin egen väg och under åren som följde utvecklade Gauguin och Bernard sin konst i olika riktningar. Tillsammans förändrade de tre konstnärerna den moderna konsten och deras arbete har påverkat västerländska konstnärer sedan dess.

Bildtext: Paul Gauguin, Porträtt av en ung flicka, Vaîte (Jeanne) Goupil, 1896
Se verket i sin helhet här