Artboard 1
Charlotte Gyllenhammar – Göteborgs konstmuseum

Charlotte Gyllenhammar
24 januari–3 maj 2015

Charlotte Gyllenhammars (f 1963) konst berör med en betvingande kraft. I konstnärens verk finns en vibrerande spänning som tangerar ett undergångsmotiv men också härbärgerar frågor kring historia, makt, minnen och möjligheter till analys och avgöranden. Med flera offentliga verk har Gyllenhammar etablerat sig som en av Sveriges mest tongivande skulptörer. Efter en tidig ingång i måleriet har hon alltmer navigerat i ett utvidgat fält av foto, film och rumsliga installationer.

Utställningen innefattade ett tjugotal verk från 1996 och framåt med fokus på de senaste årens skulptur, foto och filmverk. Presentationen gav en bred inblick i Gyllenhammars konstnärskap utan att göra anspråk på att vara retrospektiv. I samband med Göteborg Film Festival 2015 premiärvisades dessutom Charlotte Gyllenhammars senaste filmverk Natt från 2015.

Gyllenhammar använder ofta upprepning som konstnärlig metod och har i sina senaste verk återkommit till den upp och nedhängande kvinnan – ett motiv som följt henne genom åren. Med omsorg om motivets integritet och perspektivets betydelse har Gyllenhammar skildrat kvinnan, halvt dold och omsluten av böljande volangkjolar. Omtagningarna signalerar att varje gradförskjutning av gestaltningsform och betraktarposition är betydelsebärande. I filmverket Olydnad (1997) och den fotografiska sviten Human Load (2014) hänger kvinnan med huvudet mot kameralinsen, medan hennes underkropp är gömd för betraktaren. Med de skulpturala verken Night Descend (2014) och Night Ascend (2014) bearbetade Gyllenhammar för första gången motivet tredimensionellt. Den kvinnliga gestalten avtecknar sig som ett fysiskt utropstecken i rummet, likt en upp och nedvänd kalk, eller stiger upp ur en kvicksand av sina egna kjolar som en gäst från underjorden. Behandlade med svart pigment får skulpturernas yta en sugande svärta som påminner om förkolnat trä eller stelnad vulkanisk lava.

Gyllenhammars barngestalter framstår ofta som övergivna och exponerade för en omvärld de inte är redo att hantera. Det finns en kuslig laddning av underliggande fara i dessa vardagliga och ömsinta skildringar av barnet. I Betraktarna (2003) har barnen som konfronteras av flimrande nyhetsbilder från ett gisslandrama försetts med en omsorgsfull skyddsmundering av regnkläder med åtsnörd luva. Klädedräkten kan läsas som ett välmenande omhändertagande, en omsorg om att barnet ska utrustas med det skydd det behöver. Men samtidigt begränsar det skenbara skyddet barnets rörelseförmåga och utblick. Lika enkelt som komplext, lika inkännande som konfronterande, ställer Gyllenhammars verk frågor om minnets mekanismer, om skydd som kan bli kvävning och längtan att möta både faran och världen.

Utställningen producerades av Göteborgs konstmuseum och åtföljdes av en katalog med rikt bildmaterial och texter av Johannes Nordholm, psykolog och konstvetare, Annika Wik, fil dr filmvetenskap och curator Anna Hyltze. Läs mer om katalogen här

Bildtext: Charlotte Gyllenhammar, Night Ascend, 2014 © Charlotte Gyllenhammar/BUS 2016