Artboard 1
Bruce Nauman – Göteborgs konstmuseum

Bruce Nauman
2 mars – 1 sept 2013

Bruce Nauman (f 1941, bor och arbetar i New Mexico, USA) är en av de mest betydande konstnärerna i världen idag och en av få som verkligen spränger gränser med sitt konstnärskap. Han arbetar främst med video, skulptur, grafik, performance och installationer. För utställningen på Göteborgs konstmuseum presenterade han närmare ett tjugotal verk: från det sena 1960-talets experimentella filmverk fram till sitt senaste verk, videoinstallationen Beschriebene Kombinationen från 2011.

Flera av Bruce Naumans viktigaste konstverk – såsom den niokanaliga videoinstallationen Anthro/Socio från 1992 och den blinkande neonskulpturen Life and Death från 1983 – fick med utställningen möta en svensk publik för första gången. Bruce Nauman är en pionjär både idémässigt och tekniskt, inte minst genom sitt sätt att arbeta med material och tillvägagångssätt som blivit stilbildande; neon, hologram, interaktiva rum, flerkanaliga videoinstallationer, övervakningskameror, slogans och så vidare.

Ofta tar Bruce Naumans verk avstamp i den konstnärliga handlingen och dess gräns mot mänskligt förnuft och medvetande. Inte sällan finns ett stråk av ironi och svart humor. Frågor kring mening, språk, perception, våld, samt människans (o)frihet löper som röda trådar genom detta konstnärskap som varit mycket betydelsefullt under nära ett halvt sekel.

Utställningen producerades av Göteborgs konstmuseum och till den producerades en katalog med förord av museichef Isabella Nilsson samt nyskrivna texter av författaren, dramatikern och professorn i idéhistoria Michael Azar samt skribenten och konstkritikern Kim West. Läs mer om katalogen här.

Bildtext: Bruce Nauman, Double Poke in The Eye II, 1985, The Friedrich Christian Flick Collection at the Hamburger Bahnhof, Berlin