Artboard 1
Art nouveau. Från Larssons till Zappa – Göteborgs konstmuseum

Art nouveau. Från Larssons till Zappa
12 september–15 november 2020

Stiliserade slingrande växtmotiv, böljande dekorativa konturer och rappa pisksnärtslinjer är några av de stildrag vi förknippar med stilriktningen art nouveau. När konstnärer, formgivare och arkitekter kring sekelskiftet 1900 ville ge form åt en ny tidsålder, vände de sig till naturen för inspiration.

I Karin Larssons reformdräkter, Carl Larssons självporträtt i röd rock och Gustaf Fjæstads vävda vattenreflexer, liksom i många andra svenska konstnärers bilder, återfinns influenser från art nouveau. Detta är en aspekt som tidigare sällan betonats, då den svenska konsten från sekelskiftet främst betecknats med termen nationalromantik. Utställningen visar hur svensk bildkonst påverkades av art nouveau, men drar också linjerna framåt i tiden, till 1960-talets undergroundaffischer och den samtida konsten.

Inflytandet från kontinenten begränsades inte till formspråket. På kontinenten uppstod alternativkulturer som var kritiska till konsumtionssamhället och prövade andra former för att organisera livet. Dessa rörelser blommade först upp i Centraleuropa på 1910-talet men fick en fortsättning i hippiekulturen i USA i slutet av sextiotalet. Även i Sverige formades konstnärskolonier, många flyttade till landet och drömde om att skapa miljöer där konst och formgivning integrerades, i samklang med den omgivande naturen.

Art nouveau. Från Larssons till Zappa spårar influenser från art nouveau i svensk konst kring sekelskiftet 1900 men sätter in stilriktningen i ett större sammanhang och visar också hur den använts och omtolkats fram till våra dagar. I utställningen visades måleri, skulptur, textil, film, mode och affischer från sekelskiftet 1900 fram till idag av konstnärer som Alfons Mucha, John Bauer, Gustaf Fjæstad, Tyra Kleen, Karin och Carl Larsson, Anders Zorn, designgruppen Front och Fredrik Raddum.

I samband med utställningen producerades en omfattande utställningskatalog som finns till försäljning i vår museibutik.

 

Bildtext: Carl Larsson, Frukost i det gröna, 1910-1913, (bilden är beskuren), Norrköpings Konstmuseum.

Tre poetiska verk

Som en digital fördjupning har tre skribenter inspirerats av verk i utställningen. Välkommen att uppleva texter och inläsningar av Kristoffer Appelvik Lax, Donia Saleh och Eugene Sundelius von Rosen.