Artboard 1
Tori Wrånes – Göteborgs konstmuseum

Tori Wrånes
2 mars –25 augusti 2019

Hybridformer och mutationer, jojkande troll, degiga löpband och upphängda sackosäckar som frontalkrockat med abstrakt måleri.

Tori Wrånes (f 1978, Norge) skapar intensiva filmverk och installationer där ljud och rörelse är i centrum. Hon har beskrivit sitt konstnärskap som ett försök att skapa verkligheter utanför norm och standard. Ofta arbetar hon med ett koreografiskt förhållningssätt där ljud, röst och musik får stor betydelse.

Utställningen på Göteborgs konstmuseum var Tori Wrånes första separatutställning på museum i Sverige. Ett flertal verk visades: en storskalig videoinstallation, en serie skulpturer och ingrepp i utställningsrummet samt helt nytt måleri, speciellt skapat för utställningen i Göteborg. Upplevda tillsammans skapar verken en drömlik, absurd och egenartad bild- och ljudvärld med spår från såväl nordisk mytologi som HBTQ-aktivism och anarkistiska allkonstverk.

Tori Wrånes har Oslo som bas, men arbetar och ställer ut internationellt både på konstmuseer och gallerier samt på institutioner som har fokus på scenkonst, koreografi och performance. Hon medverkade nyligen i Dakar-biennalen och Thailand-biennalen, samt har det senaste året haft utställningar i Belgien, Frankrike, Norge, Polen och USA.

©Tori Wrånes, still image from ”YOUR NEXT VACATION IS CALLING”, 2014-2017.
Three-channel video installation based on a performance at Lilith Performance Studio, Malmö 2014. Foto: Alice Slyngstad