Artboard 1
Sten A Olssons Kulturstipendium 2019 – Göteborgs konstmuseum

Eva Löfdahl, Masayoshi Oya och Martha Ossowska Persson

7 december 2019—23 februari 2020

Minimalistiska skelettdelar i trä, akvareller med kraftigt uppförstorade händer och keramiska objekt i mörklagda trädgårdar. Utställningsåret 2019 avslutas med en mångstämmig presentation där tre konstnärer visar nyproducerade verk som nu möter publik för första gången. 

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en viktig aktör i Göteborgs kulturliv och har under drygt tjugo år delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Stiftelsen har också lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.

Sten A Olssons Kulturstipendium delas i år ut till sju kulturutövare som får vardera 300 000 kr som syftar till att ytterligare stimulera till vidareutveckling. Den 7 december öppnar en utställning med konstnärerna Eva Löfdahl, Masayoshi Oya och Martha Ossowska Persson som är tre av årets stipendiater. Som vanligt presenteras flera verk från respektive konstnär.

Eva Löfdahl (f 1953 i Göteborg) har sedan tidigt 1980-tal varit en betydelsefull konstnär på den svenska scenen. Hon arbetar huvudsakligen med skulptur, objekt och installationer där gestaltning och format är nära förbundet med materialets och platsens egenskaper.

Masayoshi Oya (f 1979) är född i Japan, utbildad i Japan och Sverige och sedan många år verksam i Göteborg. I keramiska material och med stor noggrannhet arbetar han fram både bruks- och konstföremål samt skulptur som på olika sätt utmanar idén om vad keramik kan vara och bli.

Martha Ossowska Persson (f 1983) examinerades från Konsthögskolan Valand i Göteborg 2014. Hon är målare och arbetar med akvarell i stort format. Motivkretsen utgår ofta från kropp, hud och beröring där närbilder och uppförstorade detaljer osäkrar relationen mellan verk och betraktare.

Motiveringarna lyder:

Eva Löfdahl
»Eva Löfdahls konstnärskap bildar en egenartad helhet där hon både konsekvent och skiftande arbetar med objekt, skulptur, installation och måleri. Sedan debuten under det tidiga 1980-talet har hennes verk fungerat som analysinstrument i ett långsamt och noggrant sökande, där frågor kring konstruktioner, begränsningar och motsatser varit centrala. En skenbar stillhet präglar ofta verken, men under ytan finns stora spänningar och ett intensivt prövande av språk, ordningar, system och hierarkier.

För sin mångbottnade och betydelsefulla konstnärliga gärning som lyhört förenar material och tanke tilldelas Eva Löfdahl stipendium för 2019 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.«

Masayoshi Oya
»Med suverän teknik och vaken blick för keramikens möjligheter skapar Masayoshi Oya ting vars tempo växlar mellan snabbt och långsamt. Hans keramik förenar en sträng formkänsla med måleriska och skulpturala gester som skapar oro och kontrast. Skarpskurna kärlkonturer ställs mot häftiga penseldrag och partier där tunna sjok av lera bygger upp ömtåliga, blomliknande former. Han iscensätter en fascinerande föremålsvärld där formens och glasyrens kombinationer alltid tycks vara i rörelse mot något nytt och osett.

För ett keramiskt arbete som med nyfikenhet och sensualism gör kärlen till koncentrerade bitar av poesi tilldelas Masayoshi Oya stipendium för 2019 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.«

Martha Ossowska Persson
»Martha Ossowska Persson skildrar i sina storskaliga akvarellmålningar den mänskliga kroppen. Ofta är den plötslig och oförutsägbar, ibland undanglidande och svårfångad, upplevd mellan sensualism och melankoli. Med en unik känslighet för nyanser och detaljer undersöker konstnären det som är omöjligt att berätta om: varandet genom kroppens tyngd och lätthet, samt den fysiska erfarenheten som ett föränderligt och hisnande landskap.

För ett konstnärskap som med levande blick och idémässigt djup visar på kroppens laddade förbindelse med världen tilldelas Martha Ossowska Persson stipendium för 2019 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.«

Installationsvy Stenahallen. Foto: Hossein Sehatlou.