Artboard 1
Svensk modernism – Göteborgs konstmuseum

Visste du att nästan alla ledande svenska modernister studerat för en av modernismens mest berömda mästare?

Modernismen bröt in i svenskt konstliv 1909, då svenska elever till den franske fauvisten Henri Matisse debuterade i Stockholm. Modernisterna deformerade former och drev upp färger till intensiva kulörer. Med en vital färgexpressionism ville de skildra den moderna världen. Flera av de svenska Matisseeleverna, som Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald, är representerade i samlingen.

Men modernismen tog sig också andra uttryck som var mer regionalt präglade. Från slutet av 1910-talet växte en naivistisk tradition fram och blev en tongivande del av den svenska konsten under flera decennier. Naivismen trivdes bäst i utkantsidyllen även om industrisamhällets framväxt ofta skymtas i bakgrunden av de bilder som till exempel Sven X:et Erixson, Olle Olsson Hagalund och Axel Nilsson målade.

Den svenska modernismen innehåller flera starka kvinnliga konstnärskap. Siri Derkert och Vera Nilsson tillhör de mest tongivande av dessa och är representerade med betydande verk i samlingen.