Artboard 1
Picassorummet – Göteborgs konstmuseum

Hur målade Picasso innan han blev berömd kubist?

Pablo Picasso har mer än någon annan konstnär förkroppsligat modernismens genombrott. Tillsammans med Georges Braque skapade han kubismen men målade också i en rad andra stilar både före och efter den kubistiska perioden. Picassosamlingen innehåller ett flertal verk som visar konstnärens stilutveckling från sekelskiftet fram till 1940-talet. Akrobatfamilj är en av de främsta målningarna från konstnärens rosa period i början av 1900-talet medans Halmhatten är typisk för konstnärens mogna stil under 1930-talet.

I Picassorummet visas presentationen Närstudie av Akrobatfamilj – Perspektiv på Picasso, där Akrobatfamilj kan ses tillsammans med Halmhatten och sex andra verk av Picasso ur Göteborgs konstmuseums samling. Akrobatfamilj inleder den rosa perioden där Picasso går mot en ljusare ton i sina verk, både gällande stämning och kolorit. I poetiska tolkningar visas kringresande akrobater i sin vardag – bakom cirkusens kulisser, ofta med ett stråk av melankoli.

Internationellt konserveringsprojekt
Ett pågående konserveringsprojektet av Akrobatfamilj har både rett ut några av osäkerheterna kring tekniken som Picasso använde i verket och belyst dess kondition ur konserveringshänseende.

Tidigt i sin karriär experimenterade Picasso med olika material och tekniker, från gouache på kartong till grafik. Under 1905 utförde Picasso ett större antal verk på kartong, ett billigare material som troligtvis speglade hans ekonomiska situation och som har gett konsekvenser för Akrobatfamiljs kondition. Av den anledningen har ljusfastheten hos blå pigment och det sköra tillståndet av verkets underlag av kartong också lyfts fram som väsentliga frågor vid konserveringen av verket.

För att öka förståelsen för materialet, tekniken och målningens kondition har Göteborgs konstmuseum genomfört vetenskapliga undersökningar i samarbete med CATS och MOLAB, en del av det europeiska forskningsprojektet IPERION.

Intresseväckande proveniens
Akrobatfamilj ägdes en gång i tiden av konstsamlarna och syskonparet Leo och Gertrude Stein, vars hem i Paris var en viktig mötesplats för konstnärer och intellektuella. Målningen var ett av de första verk av Picasso som Leo Stein köpte från konsthandlaren Clovis Sagot under hösten 1905, och förvärvet av Akrobatfamilj blev början på en viktig vänskap mellan Picasso och syskonen Stein. Även om alla detaljer kring proveniensen inte är kartlagda, vet vi att verket kom till Sverige via den norske konsthandlaren Walther Halvorsen och att det tack vare konstsamlaren Conrad Pineus hamnade i Göteborg.

I dialog med verken visas även tre nyproducerade filmer som ger en fördjupning i Akrobatfamiljs tematik, proveniens och konserveringen av verket.