Artboard 1
Nordiskt 1800-tal – Göteborgs konstmuseum

Möt dramatiska ögonblick i den svenska historien eller kliv in i stillsamma rum från Düsseldorf och Rom

Den nordiska 1800-talskonsten innehåller stora kontraster mellan dramatik och stillhet, politisk offentlighet och gemytlig intimitet. Göteborgs konstmuseums breda samling av nordisk konst från 1800-talet ger en representativ bild av epokens olika konstriktningar. Samlingen med danskt guldåldersmåleri innehåller företrädesvis koncentrerade verk i mindre format av bland andra Christoffer Wilhelm Eckersberg, Christen Køpke och Martinus Rørbye. Det är målningar, ofta utförda i Italien, som med ett klassiskt formspråk med känslighet för temperatur och atmosfär skildrar landskap, arkitektur eller porträtt.

Det romantiska måleriet spelar ut större gester med en dragning åt dramatiska naturscenerier som vattenfall och bergsmassiv. I samlingen finns en grupp målningar av elever till den ledande romantiske landskapsmålaren i Norge, Johan Christian Dahl, som Peder Balke, Thomas Fearnley och Johan Flintoe. Carl Johan Fahlcrantz är en tidig företrädare för det romantiska landskapet i Sverige. I flera verk av Marcus Larson spelas den romantiska känsloverkan ut med storslagen dramatik.

I mitten av 1800-talet blev Düsseldorf ett centrum för nordiska konstnärer. Norrmannen Hans Fredrik Gude hade studerat där och gjorde succé i Stockholm. Snart följde ett pärlband av svenska konstnärer som Johan Fredrik Höckert, Amalia Lindegren och Kilian Zoll. Vid konstakademin i Düsseldorf utvecklades ett måleri som ofta skildrade nationellt romantiska landskap, genremotiv av borgerliga interiörer eller bonde- och folklivsskildringar. I samlingen med Düsseldorfmåleri finns exempelvis Sofie Ribbings fridfulla Ritande gossar och Geskel Salomans stora målning Emigranter på väg till Göteborg.

Under andra halvan av 1800-talet fick realismen och historiemåleriet en framträdande ställning i den svenska konsten. Historiemåleriet praktiserades på Kungliga Konstakademien i Stockholm där det sågs som den högst värderade genren. Ett storslaget exempel på svenskt historiemåleri är Gustaf Cederströms Karl XII:s likfärd, som i en romantisk iscensättning skildrar hur karolinerna bär hem sin stupade kung över fjället. Mot slutet av århundradet förekom även mer socialt engagerande motiv, som Cederströms stora målning Frälsningsarmén, Miss Booth besöker en krog i Paris eller Nils Forsbergs Akrobatfamilj inför cirkusdirektören.