Artboard 1
Självporträttgången – Göteborgs konstmuseum

I självporträttens självrannsakande blick kommer vi konstnären nära

I Göteborgs konstmuseums samling med självporträtt kan man se hur konstnärer under olika tider uppfattat sig själva och sin konstnärsroll. Självporträttet kan betraktas som en undersökning av den egna identiteten, men det betyder inte att man måste visa sitt ”riktiga jag”.

Ett självporträtt blir alltid en iscensättning där bilden bär på såväl medvetna som omedvetna konstruktioner av det egna jaget och konstnärsrollen. Man kan kanske se det som en parallell till hur många idag presenterar en bild av sig själva på sociala medier. Där kan vi konstruera vårt liv och vår identitet så som vi önskar framstå. De flesta av de porträtt som visas här ingår i Hjalmar Gabrielsons samling med självporträtt. En samling som efter hans död donerades till Göteborgs konstmuseum av döttrarna Kerstin Graham och Stina Gretzer.