Artboard 1
Gamla mästare 1450–1750 – Göteborgs konstmuseum

Förflyttas i tiden – möt blicken hos ett helgon av Rembrandt och upplev Rubens livfulla dramer

Samlingen av äldre konst har sin tyngdpunkt i tysk och italiensk senmedeltid och renässans samt holländsk och flamländsk barock.

I kabinetten återfinns några målningar med religiösa motiv från 1400-talets slut som ännu har kvar en gotisk karaktär. Italienaren Ludovico Breas Tronande Madonna från 1494 har tydliga drag av renässansens harmoniska symmetri. Här finns även Lucas Cranach d y:s fascinerande målning av Salome i renässansklänning med Johannes döparens huvud på ett fat. Italiensk renässans representeras av bland annat Paris Bordones Jupiter och Io och Ludovico Carraccis Den heliga Katarinas trolovning med Jesusbarnet.

Under 1600-talet övergav konstnärerna renässansens stränga ordning för en mer uttrycksfull och sinnlig konst. Barockmåleriets kanske främste företrädare, Peter Paul Rubens, representeras i Barockhallen av två monumentala målningar: Konungarnas tillbedjan och Henrik IV av Frankrike vid belägringen av Amiens. I Barockhallen och den angränsande trappan finns även verk av bland andra Jakob Jordaens, David Teniers, en helgonbild av den spanske mystikern Francisco de Zurbarán samt två porträtt av den svenske hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl.

Riddaren med falken hör till Rembrandts sena verk. Det är ett psykologiskt inträngande porträtt av en herreman, troligen helgonet Sankt Bavo under sin omvändelse. Målningen sätts in i ett sammanhang med verk från tiden, förutom en målning från Rembrandts skola även verk av bland andra Anthonis van Dyck, Juriaen Ovens samt stillebenmåleri från 1600-tal till nutid.