Artboard 1
Aroseniusrummet – Göteborgs konstmuseum

Möt bohemerna som drömde om medeltiden och drev med borgerskapet i Göteborg

I Aroseniusrummet visas verk av Ivar Arosenius, Gerhard Henning och Ole Kruse som ingick i en bohemkrets i Göteborg kring sekelskiftet 1900. I symbolistisk anda vände de sig bort från en naturalistisk konst och ville istället fylla bilderna med stämningar och symbolik. Medeltiden blev en viktig inspirationskälla, inte sällan i opposition mot den moderna världens industrialism och materialism. I fonden av Aroseniusrummet tronar Kruses symboltäta målning Livets träd.

Arosenius konstnärskap har med tiden kommit att framstå som unikt och särpräglat med sina burleska och stämningsfulla bilder. Konstnären rör sig mellan satir och saga i en aldrig sinande ström av underfundiga och fantasifulla bilder. Bohemtillvaron ersattes 1903 av ett stillsamt familjeliv när dottern Lillan föddes, vilket avspeglas i Arosenius sena stämningsfulla måleri. Men den blödarsjuka som 1909 tog hans liv kastade en mörk skugga över familjeidyllen.