Artboard 1
Europeiskt 1700-tal – Göteborgs konstmuseum

Hur såg konsten ut under Carl Michael Bellmans och Gustav III:s tid?

I museets 1700-talssamling möter du några av de främsta verken från den gustavianska perioden, där praktfulla rokokoporträtt ställs mot stämningsfulla landskap.

Under rokokon var den svenska konsten starkt franskorienterad. Alexander Roslin bosatte sig tidigt i Paris, där han hade stora framgångar som porträttmålare. Roslin är representerad med bland annat ett praktfullt porträtt av ett franskt aristokratiskt par, som ger prov på konstnärens exceptionella framställning av stoffer som siden och sammet. Här finns även porträtt utförda av Carl Fredrik von Breda, Gustaf Lundberg och Per Krafft d ä. Med brittiska influenser kom Elias Martin att lägga grunden för det svenska landskapsmåleriet. I Göteborgs konstmuseum är han företrädd med flera verk som hamnlandskap, varvsbilder och ruinmotiv. 1700-talssamlingen innehåller även verk av utländska konstnärer som Canaletto och Giacomo Ceruti.

I Sergelgalleriet finns skulpturer, byster och medaljonger av Sveriges främste 1700-talsskulptör, Johan Tobias Sergel. Sergel var centralfigur i de gustavianska konstnärskretsar där Carl Michael Bellman ingick. Han var skolad i den franska rokokostilen men påverkades starkt av antikens klassiska former under sin vistelse i Rom.